Artigos de Fermín Paz

Adrede

Falou o Rei do Estado Español e dixo o que quixo. Cualificou a situación de gravísima a consecuencia do que está acontecer en Cataluña. Magoa que no seu papel constitucional non falara noutras ocasións do que ten acontecido nos derradeiros anos cando desde o poder se fixo o que se fixo, mesmo na súa casa. Ninguén poderá negar que a súa actuación foi moi meditada e adrede.

Contos do vento

Está a ventear forte do Atlántico neste días do verán. Como a terra é redonda funden nos seus ventos, acós e acolás, que logo no seu zoar deixan escoitar moito saber. O amigo Paco disque ten que ficar en Madeira, coa súa familia, porqué os avións non poden voar. Só precisamos un pouco de imaxinación para contalo.

Sr.Feijoo baixe do cabalo

Os conflitos teñen a súa xéneses e os seus antagonismos. A Consellería de Educación do Goberno Galego decide o peche do Monte Caxado en As Pontes.A maioría do pobo consideramos tal medida inxusta e carente de motivacións.

O que se está cocendo no pote

Remato de ver o novo debate de investura no parlamento español. Dou lectura ás diferentes análises e parece que estamos diante dun problema irresoluble entre os partidos políticos que conforman o reparto. Albíscase un novo paso polas urnas como a saída mais acaida, porque neste entramado politico os discursos e as actuacións están inseridas en tácticas e estratexias preestablecidas.

Non abonda con votar

O artigo 23 da Constitución española establece os dereitos d@s cidadáns a participar directamente nos asuntos públicos, mais a nivel parlamentar este dereito limítase “daquel xeito” á Iniciativa Lexislativa Popular(ILP).

En memoria de Pata Beltran

Hai anos coñecín un tipo singular chamado Washington Beltrán Durán. Era máis coñecido no mundo e no seu Montevideo amado como Pata Beltrán, debido a secuelas da poliomielite na infancia. A enfermidade afectou a unha das súas pernas e iso ao andar facíao balancear de forma elegante e ás veces case ''chulesca ''. Despois fixémonos amigos e mantivemos no tempo a amizade. Acaba de morrer como consecuencia dun ictus.

Negar as ideoloxías é un engano

Esta a reeditarse a vella proposta cuxo enunciado é : servir "ás persoas" e non ás "ideas". Tal afirmación merece algunha aclaracion de partida. Si a xente non necesita de ideoloxía porque ela non é a que lle resolve os problemas, para que a política e as organizacións políticas? Parece que tal afirmación contén moita miopía, é oportunista, populista, acientifica e finalmente, non deixa de ser un engano. Instalados nesa negación ideoloxica non é dificil que aparezan “ salvadores”.
Fermín Paz A miña actividade política e social ven do ano 1970. Militei e tiven responsabilidades en organizacións do nacionalismo galego a nivel local, comarcal e nacional. A nivel Internacional, Secretario Xeral da Unión Internacional de Sindicatos da Enerxía-Química e Petróleo e da Comisión Executiva dos Sindicatos da Enerxía- Química e do Petróleo da rexión Europea-Paises árabes. Secretario Xeral da Asociación Internacional Droit á l´énergie-Sos Futur con sede en Paris e representante da Ong no Consello Económico e Social da ONU. Na actualidade estou xubilado e fago colaboracións en revistas, publicacións e Foros Internacionais de análises política ou sindical.