Retrinco cultural

Opinión - 27 Abril 2011

Con certa estupefacción, malia ser previsíbel, comprobei como, nos últimos anos, algunhas asociacións de veciños de Ferrol organizaban Ferias de Abril, con impostura imitativa, á maneira sevillana.

Perante a apoteose agresiva: rebeldía ou distorsión paralizante?

Opinión - 24 Febreiro 2011

Na Galiza están confluíndo, arestora, os efectos dunha crise económica capitalista cos derivados de decisións, agresións, políticas, marcadamente discriminatorias e negativas para a nosa economía e a nosa sociedade.

O brazo incorrupto de España

Opinión - 08 Febreiro 2011

Vén de resucitar unha imaxe que tiña sepultada no meu cerebro. Lembrei a foto do brazo incorrupto de Santa Teresa en percorrido, durante a España franquista, polo territorio do Imperio. Esta evocación visual, que me remite a algún xornal de entón, resultoume irónica e ao mesmo tempo unha miga repulsiva. Lévame, inevitabelmente, a imaxinar o membro como parte dun corpo esnaquizado, o da santa, para admiración de devotos e redención dos pecadores que o ollaren. Teño entendido que agora está fóra de circulación por non ser eficaz nesta modernidade democrática do capitalismo ultra XXI. Segundo parece, hai fetiches máis eficaces que o de recorrer a unha idolatría relixiosa macabra como é pasear articulacións inmorredoiras de santos, cal reliquias obxecto de culto, de admiración.

18 comidas como síntoma

Opinión - 03 Febreiro 2011

Este filme de Jorge Coira é todo un síntoma. Positivo por canto vén reafirmar a capacidade para facer un cinema nacional galego por parte de algúns directores con pouco orzamento, sendo o resultado digno artisticamente, interesante semanticamente e capaz de prender nun público maioritario.

Estratexia de confusión

Opinión - 14 Decembro 2010

Resulta rechamante a insistencia dalgún analista e dalgunha institución privada, autodenominada galeguista, en descualificar e caricaturizar o discurso, e logo a práctica decorrente, do nacionalismo galego en materia de defensa do noso idioma, en circunstancias de tanta hostilidade a agresividade por parte da Xunta.