Artigos de Carlos Vázquez Padín

Prostitución: que facer?

A prostitución existe desde hai milenios. Se nos remitimos aos imperios Bizantino, Romano, Grego e Exipcio, comprobaremos ironicamente que as relixións deses imperios trataban as necesidades do grupo e consecuentemente desenvolveron protocolos en relación ás relacións sexuais.

Progresista ou socialista? I agree with Nick

Estamos estes días asistindo a unha interesentísima campaña electoral no Reino Unido.

As dúas Españas

Así é como se definiu a profunda división que o terrible trauma da Guerra Civil creou nas xeracións que a viviron de forma directa ou indirecta.

Populismo bananeiro na fronteira Tui-Valença

Saltou estes días á prensa local, galega, española e portuguesa, un feito que chama poderosamente a atención: a Comissão de Utentes do Centro de Saude de Valença do Minho comprou mil bandeiras españolas e os valencianos (xentilicio de Valença, e non só de Valencia) procederon a pólas nas súas varandas e xanelas.

A sede da Caixa estará no EAG

Corría o ano 1997 cando asistin a unha conferencia de Abel Caballero, actual alcalde de Vigo e que fora ministro de transportes durante a etapa de Felipe Gonzalez na presidencia do goberno central e que naquela altura era candidato á Presidencia da Xunta polo PSOE nas eleccions que se ian celebrar uns meses despois...

De liberalismos, etiquetas e fraudes

A fin de semana pasada tiven a oportunidade de asistir en Cádiz a un evento da Liberal Internacional adicado ao liberalismo en Latinoamérica e Iberia.

Por unha política exterior galega

Unha das eivas do noso país é a carencia dunha política de alianzas externas. Galicia non ten estado propio e tampouco quere telo pero iso non debe ser impedimento para que nos proxectemos cara a fóra como un ente territorial, cultural e político diferenciado. É máis: esta proxección é necesaria para o incremento do noso benestar e da nosa autoestima.

Marco legal e desenvolvemento económico

As diferencias de competitividade entre paises explicanse, entre outras cousas, polas diferencias de funcionamento dos respectivos marcos legais, que facilitan ou dificultan, segundo os casos, que se fomente ou se free a actividade económica.