Un paso máis na privatización sanitaria

Opinión - 06 Decembro 2013

O día dous de decembro o PP aprobou no Parlamento galego, cos seus propios votos e a oposición dos demáis partidos, unha lei de gran relevancia para o futuro da sanidade neste país.

Fausto Galdo e o galego

Opinión - 25 Novembro 2013

O noso idioma está enfermo. Dase o paradoxo de que a mocidade ten un coñecemento da gramática moi superior ás anteriores xeracions, pero a súa vida diaria desenvólvena en castelán. Isto xa non sucede só nas cidades; nas vilas e no medio rural son cada vez máis os xóves que coñecen a lingua mais non a usan.

A avaricia da industria farmacéutica

Opinión - 21 Novembro 2013

Se as actuacións da industria farmacéutica estivesen inspiradas polos principios da ética o seu obxectivo principal sería a obtención de fármacos e remedios que permitisen curar ou aliviar as doenzas dos humanos provocando o menor dano posible. Mais non sempre é así. Nos últimos tempos houbo casos en que se vulneraron ampliamente os límites da ética e da legalidade.

A trampa da Xestión Clínica (2)

Opinión - 15 Novembro 2013

O último artigo sobre “A trampa da Xestión Clínica” tivo certo impacto no sector sanitario. Seino porque recibín bastantes críticas e menos loanzas. Tentarei explicar máis polo miudo, nesta segunda entrega, a miña lectura dos feitos. O relato que tentei construir é o seguinte:

A trampa da Xestión Clínica

Opinión - 30 Outubro 2013

Nos últimos días de xullo, coa oposición desactivada e a maioría dos profesionais agardando as necesarias vacacións, o goberno publicou no BOE a Ley 10/2013. Trátase dunha norma aparentemente inocua sobre cuestións de farmacovixilancia. Mais, despois de moitas páxinas, aparece unha disposición final quinta que fai referencia a un asunto de maior calado: posibilita a creación de Áreas de Xestión Clínica (AXC) cun réxime laboral distinto ao estatutario dos traballadores da sanidade pública. Abre a porta á laboralización do persoal sanitario que se integre en ditas unidades, coa perda dos dereitos laborais que hoxe teñen.