UPG ou a identidade propia do BNG

Opinión - 26 Agosto 2011

Que a Unión do Povo Galego (UPG) é o partido hexemónico do BNG é indiscutible. Partido comunista e patriota, así é como se define.

BNG, presidencialismo e liderado

Opinión - 02 Agosto 2011

Non abrigo dúbidas que aínda ha chover, a cántaros, antes das próximas autonómicas.

Galicia Hoxe ou a nosa identidade

Opinión - 17 Xullo 2011

Nós, os que atopamos na lingua un dos alicerces centrais da nosa identidade, non necesitamos de valoracións cuantificables, de se a lingua é usada por catrocentos millóns ou por catrocentos mil, é un dos soportes centrais da identidade cultural do pobo galego, todo o demais é relativo.

A fala somos Nós

Opinión - 21 Maio 2011

Día das Letras, efeméride designada para recoñecer e exaltar aos que na nosa lingua embocaron o mellor das súas colleitas.

Misantropías e alleismos

Opinión - 13 Maio 2011

Hai cousas que son incribles. Entre elas claro que non conto que una persoa de talla un día calquera poida dicir una burrada; iso máis ben amósaseme una coherencia inapelable, e aínda tamén desexable.