Artigos de Emilio Martinez

O silencio dos establos

Fai anos, o El Pais Semanal publicou na súa portada unha foto de Xurxo Lobato que estou convencido é unha das instantáneas que mellor ten captado a especial relación dos pequenos gandeiros galegos, e das pequenas gandeiras, cos seus animais. Era unha foto na que se vía a un home, xa maior, abrazando, nun xesto que desprendía un inmenso cariño, a cabeza dunha vaca rubia. Non me lembro de nada da reportaxe que Manuel Rivas publicara naquel número dedicado ao noso país. Lémbrome daquela foto.

Unha lista de comprobación

Ando estes días reflexionando sobre se non sería interesante que dedicara algo de tempo a deseñar listas de comprobación para utilizar nalgúns dos traballos nos que ando metido: negociacións con sindicatos, desenvolvemento de normativas, convocatorias de selección de persoal…

Uso da literatura

Fai xa algúns anos, cando impartía o módulo sobre “ONG para o Desenvolvemento” no mestrado sobre xestión de ONGs e Cooperación ao Desenvolvemento, organizado na facultade de Ciencias Políticas e da Administración da Universidade de Santiago de Compostela, sempre atopaba un oco para falar de literatura e de xornalismo.

Non todo é Laclau

Fai apenas uns días rematei de ler o libro “Por qué fracasan os países?. As orixes do poder, a prosperidade e a pobreza” (Editorial Deusto, 2012, Barcelona). Os seus actores, Daron Acemoglu e James A. Robinson son profesores de Economía no Instituto Tecnolóxico de Massachusets (o famoso MIT), o primeiro deles, e na igualmente famosa Universidade de Harvard o segundo. Anteriormente tiñan asinado conxuntamente outro best-seller da literatura económica: “Os orixes económicos da ditadura e da democracia” (2005), que non foi traducido polo momento ao galego ou ao castelán.

LUCAS 18:34; XOÁN 18:36

Nas eleccións xerais do ano 2000 o BNG obtivo os mellores resultados na súa historia nuns comicios deste tipo: mais de 300.000 votos, un 18,49% do total, e 3 deputados en Madrid. Dez anos antes non chegara á 48.000 votos, un 3,55%. En 1997 o BNG obtivo o 24% dos votos nas eleccións autonómicas, superando ao PSOE, que acadou os seus peores resultados, 19,46%, e 3 deputados menos que a forza nacionalista. Nas eleccións municipais de 2003 o BNG obtivo un total de 595 concelleiros, un 19,41 % dos votos. Estes resultados foron, e creo que é fácil chegar á conclusión, sustentados na confluencia de dúas circunstancias: unha primeira de orde interno e a outra derivada de erros de terceiros.

Aprendendo de The Big Theory

Nestes tempos abundan as reflexións sobre as razóns que fan necesaria a unidade da esquerda ante as próximas eleccións xerais.

Sobre alcaldes, cargos públicos e salarios

Hai uns días, nunha desas tardes de verán de choiva gastadas diante do ordenador, atopei por casualidade o blog de Pepe Luis López Bulla. Case ninguén a estas alturas, e por estes pagos, saberá quen é esta persoa.

Con quen cooperamos?

O taxi avanza a boa velocidade pola Avenida Mariscal Sucre, logo das retencións nos arredores de La Carolina. Ao taxista dígolle que vou á esquina do Estadio do Aucas, un dos equipos de fútbol da cidade, no cruce entre a Avenida Ruchicaca e Moromoro. Un dos símbolos de Quito vai quedando atrás, El Panecillo, coroado pola estatua da Virxe de Quito. Estou cruzando unha fronteira invisible entre o norte e o sur da cidade, tamén entre o norte e o sur dunha sociedade na que abundan as desigualdades, entre a avenida Gonzalez Suárez, na que se abraza o “American Way of Life” e as rúas do Barrio Sur, nas que un tense que abrazar, por necesidade, á esperanza de que o día de mañá sexa mellor que o día de hoxe. Estando no mesmo Quito, estando no mesmo Ecuador, estamos en dous mundos diferentes.
Emilio Martinez (Santa Uxia de Riveira, 1965) foi presidente da Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento entre os anos 1998 e 2005. Profesionalmente estivo ligado á xestión de innovación na Universidade de Santiago de Compostela e foi director xerente da S. A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, entre 2006 e 2009. Na actualidade é vicexerente de Recursos Humanos na Universidade de Vigo. Como consultor ten participado na avaliación do I Plan Galego de Cooperación ao Desenvolvemento así como na identificación e formulación de distintos proxectos de cooperación. Ten publicado distintos artigos sobre esta materia en revistas como “A Nosa Terra”, “Tempo Exterior”, “Revista Galega de Emprego”.