Centos de roseiras de rosas roxas para Leiras Pulpeiro

Opinión - 02 Marzo 2012

Naceu no ano en que unha revolución favoreceu o retorno ao poder do xeneral Espartero, a figura máis senlleira do progresismo español no século XIX. Tan importante foi que lle ofreceron a coroa de España denantes de se proclamar a Primeira República (1873). Alcumárono como o Washington español.

Luís Soto e Mondariz

Opinión - 09 Febreiro 2012

O pasado domingo 5 de febreiro a Asociación Ecocultural Búrbida organizou un acto arredor de Luís Soto, quen fora mestre entre 1934 e 1936 en Mondariz. Recibimos o convite para dirixir unhas palabras arredor do protagonista.

Que pasa no Irixo?

Opinión - 12 Xaneiro 2012

No Irixo pasa que manda máis o alcalde có pobo. Concibe a práctica democrática como unha actividade singular de catro en catro anos. No medio, calados. Xa está el para mandar que para algo delegou a cidadanía o seu poder político. Así conciben a democracia: eu son elixido, eu son quen mando. E punto. Así pensa Manuel Penedo, alcalde do citado concello.

Urbano Lugrís, a quen lle importa?

Opinión - 04 Decembro 2011

Urbano Lugrís González. Fillo dun presidente da Academia Galega (Manuel Lugrís Freire) e dunha pianista (Purificación González). Afillado de Francisco Tettamancy (vello militante da Cova Céltica). Amigo de Antón Avilés de Taramancos ou de Álvaro Cebreiro. Pai de Urbano Lugrís Vadillo.

Da Comuna ao Sacré-Coeur

Opinión - 14 Novembro 2011

No silencio dos camposantos amoréanse milleiros de defuntos. Hainos ilustres, senlleiros na historia por méritos que a sociedade recoñeceu. Hai panteóns con varios nichos da familia e hainos cun único nicho. Hai tumbas feitas na terra e outros están afuracados no granito.