Artigos de Xurxo Martínez

Do liderato político de Vicente Risco

Na tolleita historia do nacionalismo non se pode botar ou incluír a ninguén por filias ou fobias persoais. Depende da súa contribución.

O Poutiñas opina sobre a enerxía nuclear

Mira rapaz, o mundo tenche os pés no ceo e a cabeza baixo terra. Estáche do revés. Os que mallan en nós reciben premios; os mallados aínda reciben máis paus. E o noso lombo nunca acouga.

Cómpe debater, cómpre atoparnos

A prensa, na súa orixe, foi un elemento máis do poder. No século XVIII quen tiñan imprenta e solvencia para imprimir eran a Igrexa, a aristocracia e a monarquía. Sería coa revolución industrial cando se produza o estoupido xornalístico da man de artesáns botados a burgueses.

Santos de 1976: por que o conflito e que sucedeu realmente

O 4 de outubro, xa ceibados os militantes nacionalistas detidos contra o verán, xúntase o Secretariado Político da UPG en Compostela.

O Consello e o inicio do conflito de 1976 na UPG

Denantes de entrarmos neste novo capítulo recomendamos como unha lectura complementaria ao anterior artigo o Canle nº8 (1974?), dedicado a facer unha historia interna da UPG e onde se fan as consideracións verbo da dirección anterior a 1970.

A UPG denantes de 1976

O domingo 7 de santos de 1976, nun convento de Vilagarcía de Arousa, reuníase o Cumio Central (CC) da Unión do Pobo Galego (UPG). Nesa xuntanza, que durou mañá e tarde, decidiuse expulsar do seu seo o máximo dirixente de facto da organización, Xosé González Martínez (Pepiño de Teis). Mais recuemos un chisco para pórmonos perante os feitos acontecidos naquel día.

Urbano Lugrís: unha vangardista nacional

Non é frecuente falar de pintura. Menos aínda de falar de pintura con sinatura galega malia a importante tradición que posuímos.
Xurxo Martínez González Xurxo Martínez González naceu no barrio de Coia (Vigo) en 1984. É licenciado en Filoloxía Galega pola U. de Vigo e publicou a tese sobre o xornal La Oliva (1856-1857). Publicou estudos de diferente materia (La Oliva¸ Martín Sarmiento, Villar Ponte, Luís Soto...) en revistas como A Trabe de Ouro, Grial, Glaucopis. Boletín do Instituto de Estudos Vigueses ou en Arraianos. Colaborou en Vieiros.com, dende 2006 até o seu peche, n´A Peneira, Novas da Galiza e Altermundo. En 2007 publicou Fuco Gómez (AGER) e en 2011 sairá do prelo Luís Soto. A xeira pola unidade (Edicións Xerais). Preside o Colectivo Cultural A Nave das Ideas (http://anavedasideas.blogaliza.org/) e é autor do blogue O marmurio das ondas (http://omarmuriodaonda.blogaliza.org/)