Artigos de Félix Soria

Pokemon: Das xeralizacións á satanización do sistema democrático

Si, xa sei que a Operación Pokemon saiu do teatro da actualidade é, por riba, é unha teima “podre” que serve para facer interpretacións de parte. Pero a instrutora da investigación decidiu libremente poñer en marcha a máquina da Xustiza nun momento e nun escenario socio-político concretos, o que converteu Pokemon nunha referencia.