Amigos do GC

Eu fun incendiario

H.Harguindey

Raxoi non é parvo

Fermín Paz

Tempo bo e tempo malo

Manuel H. Iglesias

Constitucionalistas

Juan Carlos Piñeiro

100 Outubros

Serafin Pazos

Unha alternativa constituínte

Carlos González Armada