Artigos de Alberte X. Araúxo

Saúde mental: invisibilizar o sofrimento

En Galiza non houbo un plan de saúde mental até a chegada do governo bipartito. Un Decreto do ano 94, nun dos governos Fraga, definía as bases organizativas da atención pública aos doentes mentais. Estaba moi recente a transferencia de Sanidade á Xunta de Galiza, e o SERGAS daba os seus primeiros pasos, cunha temeraria precariedade orzamental.
Alberte X. Araúxo Vilar Alberte X. Araúxo Vilar (Pontevedra, 1961) Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela e especialista en Psiquiatría polo Hospital Clínic i Universitari de Barcelona. Foi profesor de Psicopatoloxía na Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente realiza a actividade asistencial no Servizo de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, onde tamén imparte docencia universitaria en Clínica Psiquiátrica como Profesor Asociado de Ciencias da Saúde da USC. Autor de numerosos capítulos de libros y publicacións en revistas especializadas, no campo da psiquiatría e a saúde mental. Membro da Coordenadora Nacional do Movemento Galego da Saúde Mental.