Artigos de Fermín Paz

Raxoi non é parvo

Alá polo 6 de setembro do ano pasado escribín o artigo de opinión titulado “O que se está cocendo no pote” e nel dixen que “… o presidente do goberno español será do PP porque coas súas manobras tácticas pechou posibilidades a calquera outra alternativa, cun canto á unidade formulada unha vez mais, sobre a soberanía española única e indivisible…”. O PSOE, atrapado entre os debates internos e o medo que lle producían os riscos e esixencias dos socios de conveniencia, terían imposible a suma de 176. Raxoi de novo recuncando no goberno e os demais tirando os trastos entre si.

A sorte non está botada

Supoño que tod@s aprenderemos algo co proceso catalán. As interpretacións son todas posibles -aínda que non sexan cribles-, mentres que as transformacións son sempre cribles -aínda que todas elas non sexan posibles nalgun tempo-.

E agora que?

Comezarei por non agacharme, teño posición e alineamento a prol do soberanismo catalán. Estou canso das rodas de muíño do unionismo. O Estado Español na súa configuración ten tras de si unha historia que non debemos descoñecer. Hai quen di que os nacionalismos implican un atraso e unha semente de conflitos. Que casualidade que esta interpretación nunca foi aplicada ao nacionalismo español. Tantas veces negan o españolismo como concepto no debate político, como tantas outras queda acreditado na praxe daqueles que o negan.

Das tácticas e estratexias

Como disque as ideas nin as análises son obxecto de perseguición no estado de dereito, vou tentar expresar algunhas das miñas enmendas ao pensamento maioritario. Calquera proceso merece ser estudado a fin de comprender as súas causas, o seu desenvolvemento e o seu culme. O catalán non está finiquitado, mais ten dimensións que xa podemos abordar e medir para aprender. Vai para lonxe. Na terra queimada alguén ten que sair chamuscado.

Adrede

Falou o Rei do Estado Español e dixo o que quixo. Cualificou a situación de gravísima a consecuencia do que está acontecer en Cataluña. Magoa que no seu papel constitucional non falara noutras ocasións do que ten acontecido nos derradeiros anos cando desde o poder se fixo o que se fixo, mesmo na súa casa. Ninguén poderá negar que a súa actuación foi moi meditada e adrede.

Contos do vento

Está a ventear forte do Atlántico neste días do verán. Como a terra é redonda funden nos seus ventos, acós e acolás, que logo no seu zoar deixan escoitar moito saber. O amigo Paco disque ten que ficar en Madeira, coa súa familia, porqué os avións non poden voar. Só precisamos un pouco de imaxinación para contalo.

Sr.Feijoo baixe do cabalo

Os conflitos teñen a súa xéneses e os seus antagonismos. A Consellería de Educación do Goberno Galego decide o peche do Monte Caxado en As Pontes.A maioría do pobo consideramos tal medida inxusta e carente de motivacións.

O que se está cocendo no pote

Remato de ver o novo debate de investura no parlamento español. Dou lectura ás diferentes análises e parece que estamos diante dun problema irresoluble entre os partidos políticos que conforman o reparto. Albíscase un novo paso polas urnas como a saída mais acaida, porque neste entramado politico os discursos e as actuacións están inseridas en tácticas e estratexias preestablecidas.
Fermín Paz A miña actividade política e social ven do ano 1970. Militei e tiven responsabilidades en organizacións do nacionalismo galego a nivel local, comarcal e nacional. A nivel Internacional, Secretario Xeral da Unión Internacional de Sindicatos da Enerxía-Química e Petróleo e da Comisión Executiva dos Sindicatos da Enerxía- Química e do Petróleo da rexión Europea-Paises árabes. Secretario Xeral da Asociación Internacional Droit á l´énergie-Sos Futur con sede en Paris e representante da Ong no Consello Económico e Social da ONU. Na actualidade estou xubilado e fago colaboracións en revistas, publicacións e Foros Internacionais de análises política ou sindical.