Artigos de Manuel H. Iglesias

Os outros incendiarios

Agora que estamos no tempo dos incendios forestais, e que Xunta decidiu facer unha política totalmente opaca sobre os lumes que hai no pais, cuestión que ate pode dar un bo resultado, outros incendiarios compañeiros dos que gobernan en san Caetano, póñenlle lume ás mensaxes que se lle mandan aos cidadáns con único obxectivo de desacreditar o país para que, cando eles cheguen ao poder, cuestión que se verá o 20 N, poder xustificar todo tipo de recortes e reformas antisoiciais. Reformas que caerán de seguro sobre os menos favorecidos e se non, ao tempo.

Ourense, Ourense

Ourense esta cidade nacida á beira dos ríos Barbaña e Miño, capitalidade da provincia máis provinciana de Galiza, vive ao meu entender pendente dun futuro cheo de incertidumes.

Cantautores ou troveiros

Dende mediados da década dos sesenta ate entrada a dos oitenta do século pasado foi a época dos cantautores ou troveiros. Músicos que compoñían e cantaban as súas propias cancións.

As contrariedades da Política

Os grupos políticos mentres están na oposición manteñen unha liña coherente nos seus plantexamentos prográmaticos.

Chapa e pintura

Son moitos os nacionalistas que están á espera do que aconteza na vindeira Asamblea do BNG.