Artigos de Marcelino Fdez. Mallo

Bankia vs NCG

O FROB acaba de comunicar o seu propósito de vender NCG antes de outubro. Os plans respecto de Bankia son xustamente os contrarios o cal chama a atención sendo ámbolos dous casos ben similares.

O Modelo Baión

Alén das conxunturas máis ou menos favorables, a economía galega marca un camiño que semella imparable cara á súa insignificancia tal como reflite a evolución das súas variables demográficas e produtivas. Neste artigo propugnamos seguir o “Modelo Baión” para darlle a volta a tan negros agoiros.

Preferidos e preferentes

Hai uns días, un empregado xubilado recibiu unha coitelada dun home a quen lle vendera un activo financeiro de alto risco. Tamén a semana pasada, atopei unha ex directora de oficina que, segundo me conta, foi denunciada por un ex cliente por similares razóns.

Cataclismo cultural

En Setembro pasado, a CE emitía un documento titulado “Promover os sectores da cultura e a creación para o crecemento e o emprego na Unión Europea”. Nese documento constatábase que a Cultura supuña arredor do 4% do PIB europeo o cal trasladábase en valores similares ó emprego: uns 8 millóns de traballadores sobre os máis de 200 millóns totais.

A marca Galicia

Hai a penas seis anos, o moderador dunha mesa redonda en Madrid na que eu participaba exclamou: “los gallegos os salís”. E mencionou como exemplo a Inditex e Caixa Galicia. Para aquel home, e posiblemente tamén para os máis de 200 asistentes, a marca Galicia cotizaba alto no mercado español do prestixio.

Esperpento

Valle non precisaría deformar a realidade para crear os seus esperpentos. Escusaría imaxinar personaxes burlescos ou escenarios irrisorios. Abondaríalle con prender os informativos e tomar nota.

Coma os vascos

Un cambio de ano representa unha ocasión propicia para compartir desexos e propósitos. Dalgún xeito, damos a esta alteración de díxito no calendario o valor de renovación celular que implica o comezo dun ciclo novo, mesmo cando sabemos que os ciclos non adoitan coincidir co natural encadeamento dun ano tras outro.

Quen pode votar ao Partido Popular?

Para alguén que procura aplicar o método cartesiano ás súas reflexións, os datos das sondaxes electorais que se están a publicar resultan bastante incomprensibles. Segundo a maioría delas, o PP obterá unha maioría folgada o 21O. Tento identificar as fontes de tan caudalosa corrente e non as dou atopado.