Artigos de Emilio Martinez

Programa 331 A

Fai pouco mais dunha semana, cando enviei a última colaboración a Galicia Confidencial, prometinme que as próximas serían sobre temas sen relación directa coa cooperación internacional ao desenvolvemento, as ONGD ou os movementos sociais. Desde logo no panorama político, social ou económico, tanto galego como español hai temas xugosos que comentar.

Pasos a prol da solidariedade

Durante estes días, entre o 11 e o 16 de outubro, varias ducias de voluntarios e voluntarias de ONGD galegas farán algo máis dun cento de quilómetros do Camiño de Santiago, dende Sarria a Compostela.

Unha resposta a Nazanín Amirian

Nazanín Amirain, columnista do xornal Público adicou, fai unhas semanas, o seu artigo ás ONGD, “Onges: mercaderes de la caridad”. Unha vez leído o título xa sabíamos o que podíamos agardar nas liñas que o seguían.

Das homenaxes aos feitos

Fai uns dias, o 8 de setembro, celebrouse o Día do Cooperante. Celebración ainda con corta vida, instaurouse coa aprobación do Estatuto do Cooperante, en 2006, que ten por obxecto homenaxear o traballo que nos países en vías desenvolvemento realizan, en ONGD, en organismos internacionais…

Axuda envelenada

Hai xa case unha década, ao pouco de que o furacán Mitch arrasara boa parte de Centroamérica fun convidado a un programa da TVG da primeira hora da tarde.
Emilio Martinez (Ribeira, 1965). Entre os anos 1998 e o 2005 foi presidente da Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento. Na actualidade forma parte do Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento como experto independente. Licenciado en Ciencias Económicas a súa carreira profesional está ligada, na súa meirande parte, a diversas administracións públicas, como a Universidade de Vigo, na que foi vicexerente de Recuros Humanos, a Sociedade Galega para o Desenvolvemento Comarcal, o concello de Lugo ou a Universidade de Santiago de Compostela, na que actualmente é vicexerente para o campus de Lugo, logo de exercer en distintos períodos como técnico superior de Xestión no ámbito da I+D+I. Ten colaborado en distintas publicacións como “A Nosa Terra”, “Tempo Exterior” ou a “Revista Galega de Emprego”.