Artigos de Emilio Martinez

Pasos a prol da solidariedade

Durante estes días, entre o 11 e o 16 de outubro, varias ducias de voluntarios e voluntarias de ONGD galegas farán algo máis dun cento de quilómetros do Camiño de Santiago, dende Sarria a Compostela.

Unha resposta a Nazanín Amirian

Nazanín Amirain, columnista do xornal Público adicou, fai unhas semanas, o seu artigo ás ONGD, “Onges: mercaderes de la caridad”. Unha vez leído o título xa sabíamos o que podíamos agardar nas liñas que o seguían.

Das homenaxes aos feitos

Fai uns dias, o 8 de setembro, celebrouse o Día do Cooperante. Celebración ainda con corta vida, instaurouse coa aprobación do Estatuto do Cooperante, en 2006, que ten por obxecto homenaxear o traballo que nos países en vías desenvolvemento realizan, en ONGD, en organismos internacionais…

Axuda envelenada

Hai xa case unha década, ao pouco de que o furacán Mitch arrasara boa parte de Centroamérica fun convidado a un programa da TVG da primeira hora da tarde.
Emilio Martinez (Ribeira, 1965). Entre os anos 1998 e o 2005 foi presidente da Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento. Na actualidade forma parte do Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento como experto independente. Licenciado en Ciencias Económicas a súa carreira profesional está ligada, na súa meirande parte, a diversas administracións públicas, como a Universidade de Vigo, na que foi vicexerente de Recuros Humanos, a Sociedade Galega para o Desenvolvemento Comarcal, o concello de Lugo ou a Universidade de Santiago de Compostela, na que actualmente é vicexerente para o campus de Lugo, logo de exercer en distintos períodos como técnico superior de Xestión no ámbito da I+D+I. Ten colaborado en distintas publicacións como “A Nosa Terra”, “Tempo Exterior” ou a “Revista Galega de Emprego”.