'Hablamos Español', entidade da que é voceira Gloria Lago, de Galicia Bilingüe, denunciou a Ramón Font, presidente de USTEC-STEs, por dicir nunha entrevista que aos ensinantes cataláns "non se lles pode obrigar", nin os "someterán" a dar clases en español. A denuncia coincide cunha ofensiva en determinados medios sobre o uso do catalán en Valencia, Baleares e Cataluña.
Un libro presentado polo Consello da Cultura Galega aborda as únicas posibilidades que lle quedan ao idioma para afrontar un incerto futuro que pasa polos “neofalantes” e os “puristas”.
A Mesa expón que a compañía se negou a facilitar a póliza dun cliente en lingua galega, pero si lle ofreceron a posibilidade de facelo en español ou mesmo en inglés. Audio no interior.
CIG-Ensino recolle "numerosas queixas" de docentes que asisten a cursos planificados pola Consellería nos que "boa parte dos materiais didácticos que se empregan non están na nosa lingua".
A Mesa solicita a implicación do goberno local para evitar novas discriminacións na Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (EMVSA).
Xa son 30 os concellos participantes neste proxecto ao que nos últimos meses se lle outorgou o Premio Rosalía de Castro de iniciativas normalizadoras da Deputación da Coruña e mais o Premio da Cultura Galega da Xunta de Galicia na modalidade de Lingua.
As xornadas de lingua e literatura galegas no ensino abordarán os retos que impón o plurilingüismo na aula.
Txerra Rodríguez, sociológo vasco, destaca a experiencia de 30 anos de normalización en Álava. Di que a situación que se vive en Galicia é a inversa da que existe en calquera dos territorios de Euskal Herria, onde os mozos menores de 18 anos son os principais falantes do idioma autóctono.
Unha novidosa investigación tenta comprender a gran variación que existe no uso desta forma en galego nos diferentes contextos sintácticos. Unha forma verbal que producen e aceptan máis os homes que as mulleres.
O STEG denuncia que os galegos vense prexudicados porque non se esixirá a acreditación do coñecemento da lingua galega para moitas das prazas “cumprindo o mínimo” o Decreto de Plurilingüismo.
A Sala Capitol de Compostela acollerá o LGx15, un evento que, a través das olladas dun grupo de persoas de diferentes ámbitos, tentarán aportar argumentos para seguir usando a lingua do país.
AGAL conmemora 30 aniversario da novela 'Scórpio' de Ricardo Carvalho Calero cunha reedición da obra, a convocatoria dun premio literario e contacontos.
A Consellería de Educación renova a colaboración coa Universidade de Cork para continuar cos estudos de galego. Na actualidade, o galego é obxecto de estudo en 35 universidades.
Regueira destaca que os trazos fonético-fonolóxicos do galego e o portugués son resultado de múltiples factores e rebordan o ámbito do contacto lingüístico.
CIG-Educación di que as subvencións son “totalmente irrisorias” e apenas cobren gastos anecdóticos “como o transporte en autobús para acudir a unha actividade normalizadora" nun centro educativo.
A II Xornada de onomástica galega aborda os aspectos legais, sociais e lingüísticos da onomástica.
A iniciativa lexislativa “Sentido Común” para o dereito ao uso do galego no ámbito económico rexístrase no Parlamento.
Sen botar toda a culpa á Xunta, un dos promotores do Modelo Burela lembra como os mandatarios acudían ao centro a facerse a foto. Agora, teñen que clausurar este programa de integración de mozos emigrantes e promoción do galego porque lles quitan as tres medias xornadas que o mantiñan a flote.
Un congreso internacional en Coimbra analizou a nova realidade sociolingüística de Galicia e a actual situación dos medios en galego. Tamén se falou da importancia de programas como o Xabarín Club para toda unha xeración de mozos e das dificultades que teñen algúns galegos para tentar utilizar o seu idioma no seu propio país.
Galicia Confidencial, Que Pasa na Costa e Política Lingüística estarán nunha das principais mesas das xornadas. Bernadette O'Rourke destaca que moitas das políticas e estudos iniciais sobre o neofalantismo teñen a súa orixe en Galicia.