Galicia é a segunda comunidade autónoma cunha maior incidencia de suicidios. Estes datos poñen en relevancia as carencias que presenta o sistema de saúde mental en Galicia, aínda maiores se se teñen en conta as necesidades provocadas pola pandemia da covid-19 no que se refire á saúde mental.
  comenta   0
En concreto en xuño naceron 1.227 nenos na comunidade galega, fronte aos 1.246 de maio, o que supón tamén un lixeiro descenso intermensual.
  comenta   0
A estancia media en xuño situouse en 2,5 pernoctacións por viaxeiro, un 27,2% máis que en igual mes de 2020.
  comenta   0
O consumo de electricidade supuxo máis da metade do consumo enerxético total en 16 comunidades autónomas.
  comenta   0
A comparación realízase co dato de abril de 2020, cando se paralizou toda actividade non esencial durante dúas semanas.
  comenta   0
Os empregados dos astaleiros concéntranse á entrada do porto interior para demandar carga de traballo. Tamén protestan en Ferrol os traballadores de Endesa e as súas auxiliares.
  comenta   0
Segundo as estadísticas do INE, das 1594 vítimas inscritas por violencia de xénero e doméstica, máis do 90% eran mulleres.
  comenta   0
Os datos compáranse con marzo do 2020, mes no que comezou a pandemia e só se podian adquirir produtos alimenticios.
  comenta   0
Segundo os datos publicados polo INE, as hipotecas sobre vivendas repuntan un 7,2% en Galicia en febreiro, nun mes de caída xeneralizada a nivel nacional.
  comenta   0
Foron o 21,6%, fronte ao 5,7% de homes. O 84% das mulleres traballaron no sector dos servizos, que deu emprego ao 56,9% dos ocupados
  comenta   0
O Índice de Prezos de Consumo (IPC) baixou un 0,6% en febreiro en relación ao mes anterior.
  comenta   0
As pernoctacións extrahoteleiras sufriron unha caída interanual do 45% en Galicia, moi por debaixo do 74'1% da media estatal.
  comenta   0
O INE constata unha suba de case o 10% na mortalidade xeral. En total, o organismo estatal recolle 600 falecidos máis que os rexistrados pola Xunta.
  comenta   0
O INE rexistra un exceso de mortalidade anómalo que supera, con moito, a cifra oficial de mortes da Xunta. Sanidade só conta como falecidos por covid os confirmados por PCR.
  comenta   0
Os expertos piden a inclusión real do enfoque de xénero nos recursos destinados a paliar esta realidade social
  comenta   0
O número de viaxeiros que optou por viaxar en avión para desprazarse polo interior do estado esborrallouse un 73,3%.
  comenta   0