AER e PSOE chegan a un principio de acordo para un goberno do PSdeG. O que incumpla terá que pagar 100.000 euros.
«Somos como un caballo sin memoria / somos como un caballo / que no se acuerda ya / de la última valla que ha saltado.» (León Felipe, El salto)
  comenta   0
As persoas expertas sosteñen que facer testamento "é recomendable a calquera idade" porque achega seguridade xurídica, garante o respecto á vontade e intereses do testador e contribúe a evitar problemas sucesorios.
  comenta   0
Resta importancia ao feito de que Elena Candia non estea empadroada: "A ver se agora para ser alcalde hai que nacer na Praza de Santo Domingo".
A existencia dun dereito consuetudinario propio é unha evidencia constatada na imnumerable biografía xurídica publicada desde hai ben tempo. Non vén ao caso relacionar a amplísima nómina de xuristas que se preocuparon pola súa existencia e necesidade de regulalo.
  comenta   0
O exceso de mortalidade traduciuse nun incremento dos rexistros notariais relacionados coas herdanzas.
  comenta   0
Un traballo da Universidade de Oviedo explora as raíces da praxe notarial mediante a análise dos traballos dos escribanos do Concello de Ribadavia.
  comenta   0
Desde a entrada da Lei de Xurisdición Voluntaria no 2015, casaron 1.030 parellas e divorciaron 2.057 a través de notaría.
  comenta   0
"De acollerse esta iniciativa, que se atopa plenamente operativa, os cidadáns terían a posibilidade adicional de outorgar estes poderes por videoconferencia", explica o Consello Xeral do Notariado.
  comenta   0
A Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública ditou unha instrución coas pautas a seguir.
  comenta   0