A contía total é de 10 millóns de euros aos que o Delegado do Goberno insta a optar.
Afectará á AC-453 ata o 19 de novembro, pero haberá aperturas diarias ao final da xornada de traballo.
O fallo vén a raíz das escolas infantís compartidas entre administracións e o atraso nos pagos por parte do ente local.
O Club de lectura da Biblioteca municipal de Allariz estará este sábado 16 de outubro de visita por este territorio seguindo os pasos da obra de Dolores Redondo, “Todo isto che darei”. Falamos cunha das súas compoñentes.