A Organización de Consumidores e Usuarios considera considera que o peor aspecto é a ausencia xeneralizada de xel hidroalcohólico noutros espazos do supermercado máis aló da entrada.
Remítelle unha carta ao ministro de Sanidad na que lembra que catro comunidades autónomas expresaron a existencia de risco de desabastecemento de material.
Un sufriu unha caída na Autovía Vigo-Tui á altura de Mos e os outros dous chocaron contra un turismo en Tui.
O voceiro de A Quinta explica as súas razóns para integrar O Bierzo en Galicia, o papel da lingua galega na comarca e as tensións territoriais de Castela e León: "cando cruzo a Valdeorras síntome na casa e cando vou para León fóra dela".
Convocados por Vellez Digna os familiares denuncian a situación de abandono na que se atopan e reclaman residencias "100 públicas"