Traballan no sector do fogar, do agro e do mar, principalmente. A Seguridade Social gañou 991 afiliados estranxeiros en agosto, un 2,47%, máis que a media estatal.
O vicepresidente económico pediu seguir "apostando por un crecemento sólido, inclusivo e sustentable, pola economía verde e do coñecemento e por un proxecto xeracional".
Os contidos, lembra Afundación, abordan diferentes ámbitos de interese xeral e profesional, vinculados ás áreas de especialización, docencia e investigación de IESIDE.
Forman parte de Igape Responde, o programa da Xunta que activou unha liña de asesoramento gratuíto para facilitar a este colectivo a posta en marcha de medidas de acción inmediata.
Termatalia rematou con éxito de asistencia o 1º Congreso Internacional sobre Auga e Saúde, evento organizado para cubrir o oco que deixaba a cancelación desta feira que chegaba neste 2020 á súa vixésima edición.
Os comercios da zona vella de Santiago están a sufrir unha recesión por mor da Covid-19, Carlos Rodríguez relata a situación pola que están pasando e os seus plans de futuro.
Así mesmo, está por ver a implicación deste movemento no que ten que ver coas condicións dos servizos para o conxunto dos clientes.
Os datos de agosto "reflicten en parte o impacto das corentenas impostas por algúns países aos viaxeiros procedentes de España" din desde a Seguridade Social.
Consideran que deben participar na creación das partidas dos fondos da UE porque ese diñeiro é "para todos os españois e aí entran Goberno central e autonómicos".