Os pagamentos aos profesionais da vixilancia, prevención e extinción do lume, varían moito en función da categoría profesional e os pluses que se lles sumen. Tamén existen outros gastos, como os efectivos militares e os equipamentos de vixilancia, que levan unha importante partida do orzamento para a loita contra o lume.
O prezo medio da vivenda en aluguer sitúase en 5,90 euros por metro cadrado en Galicia no mes de maio, o que supón unha subida do 0,1%.
A retribución media de xubilación galega alcanza os 954,43 euros, mentres que a media estatal é de 1.137,99 euros.
O evento terá lugar na véspera do Día Mundial do Deseño Industrial, e permitirá coñecer as últimas tendencias de deseño a nivel internacional a través de profesionais galegos referentes no sector.
Os veciños de Osmo, no municipio ourensán de Cenlle, presentaron en colaboración co concello, a súa candidatura para ser declarada como primeira 'Aldea modelo' de Galicia na defensa contra os incendios forestais.
Teñen prioridade os concellos 'Emprendedores', os que forman parte do convenio que a Xunta asinou coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), para impulsar en Galicia o desenvolvemento de novos proxectos industriais.
Para a CIG, "é evidente que a razón de que os areais galegos non conten con persoal disposto a traballar é polos baixos salarios e as malas condicións laborais" .
A conselleira do Mar, Rosa Quintana, explicou que esta ferramenta ten catro obxectivos: recompilar a presenza dos elementos culturais, patrimoniais e etnográficos; analizar o seu estado de conservación; promover a súa protección e buscar a fórmula de financiamento para o seu desenvolvemento.
O comité de empresa mostrouse cauteloso tendo en conta que a compañía "quería que a representación dos traballadores validase a venda" e xa que rexeitan "prexudicarse a futuro".