Científicos galegos achegan datos que defenden a seguridade e beneficios dos medicamentos antiinflamatorios non esteroideos para tratar esta enfermidade. Outro estudo con participación galega apunta que os extractos de froitas e follas dun tipo de mangleiro poderían usarse con fins terapéuticos en resposta á covid-19.
O evento, que terá lugar o 5 e 6 de outubro, será en liña e retransmitirase a través dunha plataforma dixital.
O Instituto Español de Oceanografía desenvolveu un modelo que ten en conta a estimación de capturas por caladoiro, os ingresos e os custos da actividade pesqueira.
Sinala que o incremento de concentración de material xenético do virus na entrada de depuradoras "adiántase entre sete e 10 días á detección de novos infectados"
Investigadores da Universidade de Santiago de Compostela presentan os resultados dun estudo que alerta de que a chamada “dieta paleo” ten unha alta pegada de carbono, é cara e non é nutricionalmente adecuada. Este patrón alimentario, popular nas redes sociais, non conseguiu consenso científico para ser recomendado.
A investigación, premiada coa máxima nota, abre a porta a detectar casos de esquizofrenia analizando os "bioindicadores" do plasma do paciente.
Este centro de investigación naceu co obxectivo de realizar traballos de bioloxía aplicados á agricultura e gandaría de Galicia. Eis a súa historia ata os nosos días.
Este proxecto está cofinanciado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) co apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia.
Investigadores tamén identidicaron outras "non relevantes", como a detectada en dous casos en Lugo dunha variante aparecida en Arxentina.
O inicio deste estudo está apoiado polos estudos preclínicos que demostraron a actividade antiviral deste potencial terapéutico, primeiro na súa clase, contra o SARS-CoV-2, deseñado especificamente para inhibir a replicación do virus.
A primeira das aulas centrarase na astronomía e abordará ademais o papel que xogou esta ciencia na orientación da definida polos presentes como "a catedral do megalitismo".
Investigadores aseguran que "a análise das augas residuais como ferramenta de predición e control da evolución da pandemia é un sistema moito máis doado, estable e económico que realizar cribados masivos entre a poboación".
Galicia, norte de Portugal, cornixa cantábrica e norte de Cataluña foron “as zonas máis favorables” para o asentamento dos primeiros homininos na península ibérica, segundo un novo estudo que relaciona as condicións climáticas e ambientais no Plistoceno coa distribución potencial dos primeiros humanos en Europa. O xamento de Porto Maior (As Neves) é o máis antigo en Galicia con restos humanos, cunha antigüidade entre 300.000 e 200.000 anos.