En base a estes novos criterios, o departamento de Tesouraría estima que a media dos recibos que emite esta administración local rebaixarase nun 25%, aínda que o concello mantén o tipo impositivo dos últimos anos, que é dun 21%.
  comenta   0
No entanto, o TC atribúelle a condición de "situación consolidada", é dicir, non revisable, ás liquidacións que chegasen a ser firmes, ben por non ser impugnadas en prazo, ben por ser confirmadas xudicialmente mediante sentenza firme.
  comenta   0
Condena o Concello de Sanxenxo a devolverlle ao veciño recorrente a cantidade que, no seu caso, abonase en execución da liquidación.
  comenta   0
O ORAL da Deputación recalcou que os contribuíntes deben continuar declarando este imposto e lembrou que, para facilitalo, dispón na súa páxina web dun modelo de declaración específico para a plusvalía.
  comenta   0