Seguen as mobilizacións contra o PXOM de Vigo

Outro Vigo é Posible e Alternativa Veciñas voltan ao contrataque para denunciar as irregularidades do PXOM de Vigo. Ambas entidades acaban de remitir sendos comunicados...

Por Galicia Confidencial | Galicia | 30/10/2007 | Actualizada ás 20:42

Comparte esta noticia

SR. PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, D. EMILIO PÉREZ TOURIÑO

ENVIADO A: CONSELLERIA MEDIO AMBIENTE, CONSELLERIA POLÍTICA TERRITORIAL, ALCALDE Y CONCELLEIRA URBANISMO.

Domingo Resúa Martínez, titular do DNI 36024359B, actuando no seu propio nome e en calidade de Secretario da agrupación ALTERNATIVA VECIÑAL, con CIF G-36981793; e Marina Troncoso Rodríguez, titular do DNI 34604027K, actuando no seu propio nome e como Secretaria da agrupación OUTRO VIGO É POSIBLE, con CIF G-36940641. Con domicilio a efectos de notificación, Rúa Fonte Escura, 10 - 36317 VIGO

Ante vostede comparecen a fin de facerlle entrega, neste acto, dun DITAME XURÍDICO no que, entre outros aspectos,  examínase a Resolución administrativa de 10 de setembro de 2007 adoptada polo Sr. Director Xeral de Desenvolvemento Sostible da Consellería de Medio Ambiente, en resposta á solicitude formulada polo Concello de Vigo co fin de obter a declaración de inviabilidade do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo (PXOM) aos trámites previstos no artigo 7 da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente.  

Ditame do cal extráense as seguintes CONCLUSIÓNS:

1º.- O Concello de Vigo solicita a exención dun trámite, a Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE), que xa constituía unha obriga para a Administración Local dende o 21 de xullo de 2004, pola aplicación do principio de efecto vertical das directivas, unha vez superado o prazo de transposición ao dereito interno do mandato da Directiva 2001/42/CE, segundo xurisprudencia constante do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas. 

2º.- Non existe, a día de hoxe, razóns de feito nin de dereito, que xustifiquen a inaplicación, ao procedemento da aprobación do PXOM de Vigo, dos trámites previstos no artigo 7 e concordantes dá  Lei 9/2006, con base no disposto na Disposición Transitoria Primeira, punto 2º  de dita norma.

3º.- A resolución de 10 de setembro de 2007 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible non contén en "strictu sensu" análise xurídico sobre a aplicabilidade da  D.T. 1ª da Lei 9/2006 ó PXOM de Vigo en tramitación, aplicación que exime ao Concello  da elaboración da Avaliación Ambiental Estratéxica, a cambio de cumprimentar determinados condicionantes medio-ambientais de contido exclusivamente material.

4º- O recoñecemento polo órgano ambiental de que a proxección demográfica na que se sustenta o actual plan desenrolista é absolutamente desproporcionada, así como o expreso recoñecemento da carencia dun estudo de mobilidade sostible e da carencia dun mapa de ruídos, fan que o PXOM adoeza da mínima seguridade xurídica exisible ó documento e o faga totalmente vulnerable.

 

O PXOM de Vigo é insostible e -permítanos a cita extraída da lei 8/2007, de 28 de maio, do solo; lei sancionada pola Xefatura do Estado e dirixida "a todos os que a presente veren e entenderen" -. Esta situación non pode superarse engadindo novos retoques e correccións, senón mediante unha renovación máis profunda plenamente inspirada nos valores e principios constitucionais antes aludidos, sobre os que sente unhas bases comúns nos que a autonomía municipal poida coexistir cos dereitos dos cidadans.

En virtude do anterior, solicitamos déanse os pasos oportunos para que o PXOM contemple a chamada "alternativa cero medioambiental" pola que se cumpra estrictamente a normativa ambiental e, en consecuencia,  garántase  que o plan que se aprobe definitivamente cumpra cos criterios de razonabilidade e sostenibilidade a fin de que a cidade dispoña dun documento que reúna tódalas garantías xurídicas, dándolle a proxección ambiental, seguridade xurídica e prosperabilidade económica que a cidadanía está a demandar.

***********************************************

Alternativa Veciñal

La aprobación del PXOM de Vigo es inviable ambientalmente.

El 2º dictamen jurídico hecho público por Alternativa Veciñal y Outrovigo é Posible mantiene las conclusiones del anterior dictamen: el PXOM de Vigo es insostenible y contrario a la legislación vigente y es necesario redactar uno nuevo empezando de cero. Además demuestra que no hay razón de hecho ni de derecho que pueda impedir la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y que, por tanto, la resolución de la Consellería de Medio Ambiente (CMA) de 10 de septiembre de 2007 debería haber concluido en la necesidad de que el PXOM de Vigo se sometiese al procedimiento administrativo de EAE recogido en la ley y la directiva comunitaria de EAE.

El informe de la CMA no atiende a la disposición transitoria 1ª de la ley 9/2006, de 28 de abril, pues no se pronuncia sobre la petición de inviabilidad. En su lugar, y a pesar de constatar que  el Plan no cumple con algunos parámetros de sostenibilidad y considerar apremiante aprobar el Plan, solicita se realicen correcciones para poder otorgarla en el futuro. El incumplimiento del principio de cautela al remitir la evaluación ambiental al desarrollo de planeamiento; la omisión de análisis fundamentales como la extensión de ocupación del territorio; El expreso reconocimiento de que la proyección demográfica en la que se sustenta el actual plan desarrollista es absolutamente desproporcionada y da carencia de un estudio de movilidad sostenible y de un mapa de ruidos; hacen que el PXOM carezca de la mínima seguridad jurídica exigible y el documento lo haga totalmente vulnerable.

Ante estas serias dudas sobre la legalidad del PXOM, es innegable que solamente con una nueva exposición pública del documento y realizando la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del mismo, se podrá hablar con propiedad de LA ABSOLUTA SEGURIDAD JURÍDICA DEL PXOM en lo que se refiere a estas dos cuestiones.

Por otra parte, no podemos olvidar que el Concello de Vigo firmó 2 veces la Carta de Aalborg. En su punto I.8 Una ocupación del suelo sostenible, la Carta dice "Nosotras ciudades, reconocemos la importancia de que nuestras autoridades locales apliquen unas políticas eficaces de ordenación del territorio que implique una evaluación ambiental estratégica de todos los planes". El haber sido firmada la Carta por los alcaldes Sr. Castrillo y Sra. Porro, obliga -por partida doble- al propio concello y a  todos los alcaldes posteriores, es decir, al Sr. Caballero. Por lo tanto, podemos decir, con propiedad, que si el Sr. Caballero no realiza la EAE del PXOM, el Sr. Caballero no cumple lo que firma.

Vemos, por consiguiente, que, además de incumplir la Carta de Aalborg, el Concello de Vigo persiste en ignorar la ley. La CMA no puede avalar su incumplimiento, porque aprobar el Plan en estas condiciones crea mucha más inseguridad jurídica, y más duradera, que la que pretenden resolver. Con ello, Consello y Xunta estarían facilitando la anulación del PXOM en los tribunales.

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta