Inmigración e II Restauración en Galicia

En 2018 sucedeu un feito político de dimensión máxima. A prensa galega, nas súas portadas, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Correo Gallego, A Opinión, A Rexión, Diario de Pontevedra, ABC, sección Galicia, trasladábannos a última “Directriz” aprobada polo Goberno galego.

Por Álvaro Rodríguez | Compostela | 31/05/2019

Comparte esta noticia
Constaba a orde @de la Xunta de dúas fases ou argumentos: Primeiro: “hai problemas de substitución xeracional en Galicia”,  “o preocupante balance vexetativo e a baixa  taxa de fecundidade teñen difícil arranxo a curto e medio prazo”.  O segundo argumento ou fase era, e é: “a Xunta puxese desde hai tempo as súas esperanzas demográficas na emigración, integrando ao amplo colectivo de galegos no exterior en distintos programas de axudas co obxectivo de facer da comunidade un bo lugar para regresar e establecerse”. 
 
Non existe ningunha política para favorecer a natalidade de españois  nin  de galegos, ningunha.  O paro en Galicia en marzo de 2019, datos da  EPA, é  do 12,5%. O 70% dos  galegos teñen  baixos salarios (menos de 1.000 euros),  non hai  garderías públicas suficientes, padecen  unha lexislación laboral  antinatalidad, páganse   alugueres excesivos, etc. A política actual @de la Xunta e do réxime da II Restauración,  foi e  é  antinatalista para os mozos españois e  galegos. Non é  opinable, nin discutible.
 
Cal é a solución  ideada polos  actuais xestores galegos do PP a ese  problema de natalidade, e creado por eles ao longo dos últimos 30 anos?.  Despois de coñecer os datos da EPA en Galicia, cun paro do 12,5% no mes de marzo, o    Goberno de Feijoo,  presentou o Plan Retorna 2020, que ten un obxectivo claro: lograr que entre 20.000 e 22.000 galegos ou descendentes de galegos -fillos e netos- regresen en menos de tres anos á terra das súas orixes ou da que saíron. A idea é que un 60 % das persoas que tomen o camiño de volta teñan menos de 45 anos”. 
 
Pois xa está.  O PP  descubriu a solución: hai moitos americanos en América. Non se preocupan polos galegos de verdade emigrados recentemente en Gran  Bretaña, ou  na UE. Non. Só refírense aos supostos galegos das Américas. 
 
Canto diñeiro  dos impostos dos galegos de Galicia, diñeiro que non existe para axudar á natalidade dos galegos, que non existe para construír garderías, que non existe para dar axudas aos pais, si existe agora para traer americanos?. Para iso, a Secretaría  Xeral de Emigración deseñou un total de 50 medidas que terán respaldo económico. En concreto, a contía estará dividida en 15 millóns de euros destinados a iniciativas específicas, aínda que os emigrantes (inmigrantes en realidade),  que retornen terán tamén as portas abertas aos 220 millóns de euros que a Xunta presuposta para axudas ordinarias en distintos ámbitos, mesmo con cantidades adicionais para facer máis fácil o regreso a Galicia e con acceso a bonificacións se elixen instalarse no rural.  
 
Existen 220 millóns para traer americanos,  e non existen, por exemplo,  220 millóns de euros para crear garderías para os fillos dos traballadores de Galicia ao día da data. Curioso, ou non?. 
 
Os motivos deste plan político, que eles o defenden como “solidario”, “xusto”, “intelixente”, “democrático” e demais tópicos ou falacias do pensamento único imperante, o pensamento liberal,   analizarase máis adiante. En principio está  claro que pretenden traer americanos para Galicia,  cunha taxa de paro actual,  EPA, en marzo de 2019, en España  do 14, 7% e  en Galicia  no mesmo mes  do 12,5%. Nos aeroportos galegos, desembarcasen os americanos e embarcasen como o levan facendo desde hai anos, os mozos galegos destino Unión Europea… 
 
E chegamos a “As claves do Plan Retorna 2020” . “Unha medida é a creación dunha oficina técnica, na que os retornados poderán obter información integral de todos os programas aos que se poden acoller se toman a decisión de regresar. Esta plataforma de asesoramento terá unha canle de comunicación dixital e ampla atención telefónica para dar soporte nos diferentes horarios internacionais”.  Xa empezan a gastar diñeiro dos impostos.
 
“No ámbito da formación, o presidente Feijóo destacou a creación dunhas bolsas específicas para que os inmigrantes cursen na comunidade un ciclo de FP superior, cunha achega de ata 5.000 euros por alumno; e consolidarase a exitosa primeira edición das bolsas de excelencia para mozas con estudos universitarios que queiran cursar un máster en Galicia, con axudas de entre 7.000 e 11.500 euros por estudante, segundo o país de procedencia”. Fronte a esa proposta @de la Xunta, debemos lembrar que os estudantes de Galicia, nin os españois,   non  teñen bolsas de 11.500 euros por estudante. Os estudantes da inmigración, se as van a ter. Que “solidarios” son os actuais xestores....con tráenos; Non son “solidarios” cos  que están, nin cos que saen de Galicia e España. 
 
 E como non lles custa nada aos nosos actuais representantes do PP malgastar os nosos impostos, e queda ben  ser “solidarios” cos que están a miles de quilómetros, pois, aí vai a 3ª proposta do Presidente dos Galegos: “No ámbito laboral, refórzanse as axudas ao retorno emprendedor, que facilitan ata 10.000 euros para que os inmigrantes poidan poñer en marcha o seu negocio en Galicia, e activarase unha nova liña de axudas extraordinarias para familias con fillos menores de idade que se establezan na comunidade. Feijóo anunciou unha achega de mil euros por neno ata o segundo, e de 1.500 a partir do terceiro, cun 25 % adicional se a residencia escollida está nunha contorna rural”.  Os emprendedores galegos e españois non teñen esas axudas. Que curiosa é toda esta política!. 
 
Tamén deseñan, o que denominan  “Medidas transversais” E son as seguintes:  “terán dereito ás axudas da  Tarxeta  Benvida a partir do momento no que se empadroen; os estudantes retornados poderán acceder ás axudas aos universitarios con dificultades para continuar a súa carreira académica por circunstancias sobrevindas; integraranse nos casos que sexa posible no programa  Oportunius, dirixido á captación e retorno de investigadores de ata 35 anos; e terán tamén axudas ao aluguer como calquera galego residente na comunidade”. Todas están medidas foron aprobadas polo  Consello de  Governo dá Xunta de Galicia. 
 
A 4ª proposta   para alcanzar o seu obxectivo a elite liberal dirixente, é a seguinte. As empresas con sede en Galicia tamén recibirán incentivos para a contratación de inmigrantes sen emprego, cun aumento do 25 % nestes casos e unha contía máxima de 8.000 euros. E haberá partidas específicas para premiar a contratación indefinida para os traballadores autónomos e para os programas de consolidación de emprego en pequenas e medianas empresas, cun máximo de 8.000 euros. 
 
A Xunta presenta as anteriores medidas, con centos de miles de galegos e españois en paro, o 12,5% en Galicia,   con salarios moi baixos, e os  líderes políticos  do PP  prefiren  axudar a que se contrate  aos que están a miles de quilómetros, e non aos que están a 30, 300, ou 3000 metros. Deixaremos para máis adiante o motivo político de traer americanos. Máis tamén hai motivacións económicas; O liberalismo nunca se sacia: mais traballadores no mercado laboral significan salarios máis baixos aínda. 
 
 Estas medidas @de la Xunta é un exemplo do  argumentario que o liberalismo  radical económico implantou na sociedade nos últimos anos. Cun éxito total. Ata a “esquerda”, en realidade  suposta esquerda,  comulga con el. Na sociedade do “pensamento único”, o liberal, non se pode poñer en perigo a súa política económica.  O normal en calquera sistema de dominación.  O anormal é que este  argumentario implantásese en España e Galicia con trazos  Totalitarios. 
 
 Este autor non se opón  a que a Xunta se gaste 220 millóns en plans, medidas transversais, e demais proxectos, para  traer a descendentes de galegos, do século  XIX ou  XX para Galicia,  (despois de entregar 8.000 millóns de euros a ABANCA, por exemplo). Pero consideramos que o correcto é investir 220 millóns de euros, ou os que sexan necesarios en crear emprego para os parados existentes en Galicia e en España. 
 
A linguaxe política creada polo liberalismo económico, chamar   xenófobo,  fascista,  nazi, ou racista,  é para defender os seus xigantescos  beneficios económicos.   É o discurso creado polas  elites económicas dominantes. E a esquerda, ou suposta esquerda, a propósito, acéptao…Fronte á proposta de frear a inmigración, coa  taxa de paro en Galicia do 12,5%,  e cos salarios moi baixos, o liberalismo atribúe  a esa formulación ideais  fascistas. Fronte á proposta de subir os salarios, o liberalismo atribúe a esas formulacións ideais   comunistas. E aínda que todo ese razoamento político  liberal é de nivel idiota, é moi eficaz. Continuemos coa proposta @de la Xunta. 
 
A prensa  galega insistiu  en relación co censo electoral galego exterior, que  “uno de cada seis galegos vive fóra. A cifra volveu crecer en 5.000 este ano. Son máis de medio millón, pero só o 30 % naceron en territorio nacional”. Como os datos non son moi claros, e si son moi escuros, e de difícil credibilidade, matizan máis adiante na reportaxe: 
“Dese máis de medio millón de galegos que viven fóra, só 154.312 viñeron ao mundo en Galicia ou noutra parte de España. Por tanto, só un 30 % son nados en territorio nacional. O resto, presuponse, son descendentes, na súa maioría fillos e netos, dos primeiros galegos emigrados das súas familias. Iso si, con nacionalidade española todos. 
 
. A diferenza entre nados e non nacidos en Galicia varía moito segundo o continente. Sobresae América. Alén do charco, desde o hemisferio sur ao norte, residen 402.749 galegos. Deles, só 43.497 foron alumados no noso país. É dicir, apenas o 10 % ou un de cada dez”. 
Bo, xa temos datos medianamente serios ou dignos….En América, onde están 402.749 galegos (españois galegos), só naceron en Galicia  43.497. Apenas un  10%.   Do 30% que dicía o titular, xa  pasamos a menos do 10%!.  E que  quere facer o Goberno galego do PP  con máis de 350.000 galegos e españois que non naceron en España nin en Galicia?.   Pois o din con  semi-claridade, do  seguinte modo ou talante:
 “Entre os emigrados, non rompe o equilibrio da poboación das súas provincias de partida. Por esta orde, hai 179.524 coruñeses no exterior, 150.674 pontevedreses, 113.691 ourensáns e 72.610 lucenses. A diáspora tamén se fai maior. 152.275 destes galegos teñen máis de 65 anos. 53.193 son menores de 16 e 311.021 están en idade de traballar”.  
 
Concretando, todos eles  teñen dereito a voto.  O 90% non coñece ou non naceu en Galicia, pero teñen dereito a voto. Os políticos galegos do PP,   queren que voten por eles. Para iso, queren traer os que consigan para traballar en Galicia, e con iso, crear unha masa de votantes fieis e agradecidos aos políticos que os trouxeron. En idade de traballar están 311.021. Se conseguen traer un 10 % deses americanos galegos e españois que non coñecen Galicia nin España, nin naceron en Galicia, nin en España, poden garantir un voto considerable que lles garanta o acceso ao poder polo método actual de comicios. Iso si,  sairán elixidos por unha porcentaxe inmensa de votantes de América, que non naceron en Galicia, e non coñecen nada de Galicia. Coa  taxa de paro do 15,1%,  e cos salarios moi baixos dos votantes nados e residentes en Galicia.
 
En conclusión,  esa é a razón da “solidariedade” dos políticos do PP galegos cos americanos,  e a súa insolidariedade cos parados galegos e españois, e coa cidadanía en xeral.  Non hai plan de millóns   de euros para os parados galegos, nin para os seus salarios baixos. O Goberno da Gran Coalición, Sánchez en Madrid, e Feijóo en Galicia, non falan de subir salarios.  Pero se hai 220 millóns para un colectivo a miles de quilómetros de Europa, que lles pode outorgar un voto.   
 
 A política  “solidaria” cos americanos e insolidaria cos cidadáns galegos, talvez, é posible, que obedeza a ese cálculo electoral.  Mentres tanto, os mozos galegos seguirán en paro ou continuarán  emigrando, mentres Feijóo trae americanos. Os traballadores galegos seguirán con salarios moi baixos, (Feijóo e Sánchez odian as subidas de salarios,  como os vampiros os allos), e por iso, sen consumo interno. Seguiremos  sen garderías públicas gratuítas, pero con 220 millóns de euros gastados en traer traballadores de América.  Seguiremos  sen unha lexislación laboral que protexa a natalidade, e por todo iso,  a natalidade galega seguirá moi baixa.
 
Nun país democrático invístese  o diñeiro do orzamento público en crear  traballo para os seus cidadáns en desemprego, e para que teñan salarios dignos.  É a máxima prioridade dun Estado Democrático.  
 

Venezolanos se manifiestan en Santiago en defensa de Capriles
Venezolanos se manifiestan en Santiago en defensa de Capriles
Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Álvaro Rodríguez Nuñez Doctor en Ciencia Política. Autor de varios ensaios sobre procesos políticos contemporáneos. Ten publicado diferentes estudios en revistas de pensamento político, nas cales colabora.