Artigos de Carlos Vázquez Padín

As virtudes da secesión

O divorcio político ou secesión, cuxa adopción sen trabas, suporia un mecanismo que contribuiría a unha orde internacional espontanea, máis pacífica, próspera e libre. Os liberais, ao contrario que estatistas ou socialistas, acreditamos que a unidade de soberanía é o individuo e portanto o individuo debe poder escoller con absoluta liberdade a forma na que se quere asociar políticamente, calquera grupo humano, con vontade de facelo, debe poder expresar plebiscitariamente a sua intención de se autoorganizar politicamente.

Debemos?

O excelente e, para propios e extraños, sorprendente resultado de Podemos nas recentes eleccións europeas está a levantar poeira, as eleccións europeas trasladaron, por primeira vez de forma tan manifesta, o fondo descontente de amplas camadas da poboación, coa situación económica e política xerada ou manifestada como consecuencia da crise que comezou no xa lonxano 2008.

Angrois, a estratexia manipuladora do Estado

O Estado ten unha enorme habilidade propagandística, sabe como dirixir a axenda informativa para minimizar os custos políticos distraendo a atención daqueles elementos que levarian a exixirlles responsabilidades.

Requiem polas caixas?

Nestes dias nos que semella que a presenza do Estado español através do FROB como detentador da maioria dos dereitos de propiedade de Nova Galicia Banco se achegan ao seu fin, acho que compre profundizar e sistematizar unha serie de ideas que teño expresado en intervencións miñas na tertulia televisiva ViaV á que teño o pracer de ser convidado.

#soberaniagz

Hai uns días asistín na facultade de Ciencias Políticas a unha palestra organizada polos Comites, para que non estea familiarizado coa vida estudantil, os Comités son o sindicato afin ao BNG, especialmente ao partido marxista-leninista que controla o BNG, a UPG.

Báltico (austeridade) VS Mediterráneo (endebedamento)

Esta crise económica convertida nunha verdadeira depresión ten un componente que fai que o dano que está a facer se agrave terriblemente, pode parecer unha obviedade pero penso que non se lle está a dar a importancia merecida ao factor da duración da crise, que xa vai para os seis anos.

Un relevo en clave de suma

Prestes a cumprir catro anos desde a fundación de Converxencia 21 tomo a decisión de non recandidatarme á Secretaria Xeral, no III Congreso, que se ha celebrar o vindeiro 20 de abril.

Stop impostos!

Os partidos que están no parlamento galego criticanse entre eles polos abundantes casos de corrupción que saen á luz ainda que realmente estes non representan máis que a punta do iceberg da corrupción xeralizada, dirixida e orquestrada desde as “élites extractivas” das que falan Robinson e Acemoglu no seu libro “Porque fracasan as nacións”, o de “extractivas” é unha forma fina e eufemística de dicir que os paises fracasan cando o seu deseño institucional os leva a caer en mans dunha casta política cleptocrática, que extrae as rendas da sociedade, ou sexa e dito en terminoloxía común, que rouba aos contribuintes.