A asociación Europa Laica, nacida como observatorio da incidencia que ten sobre a sociedade a presenza da Igrexa Católica ademais doutras confesións, considera que a presenza da relixión en áreas como a educación ou na economía, vulnera o artigo 16 da Constitución, o que establece que España sería un estado aconfesional.
  comenta   4
A Asociación Hostalaría Compostela está disposta a debater co Goberno local o importe da taxa, o efecto que vai ter e a que se vai destinar. Pola contra, o Clúster do Turismo de Galicia móstrase reticente e alerta de que se corre o risco de converter os hostaleiros en "recadadores de impostos".
  comenta   0
A AP-9 destaca entre as subas que encarecerán a vida dos galegos o ano que vén, aínda que non se aplicará o 4% o 1 de xaneiro
  comenta   0
Madrid ten un saldo fiscal negativo de 19.205 millóns de euros, mentres que o déficit catalán é a metade, 9.892 millóns. Galicia é a cuarta autonomía máis beneficiada polo sistema de solidariedade autonómica, cun saldo positivo de 3.692 millóns, case o mesmo que Euskadi. No gasto territorializable por habitante, os máis prexudicados son valencianos e murcianos e os más beneficiados, ceutís, melilleses, vascos, navarros e canarios.
  comenta   18
Calcúlase que só unha de cada cinco empresas de nova creación sobrevive máis aló dos cinco anos de vida. Determinar se unha compañía está sendo rendíbel é unha das funcións básicas da contabilidade. Desgraciadamente, esta labor soe pasar desapercibida para moitos emprendedores, dado que consume tempo -incluso moitísimo tempo- e non ten unha repercusión directa, evidente a primeira vista, na nosa conta de resultados. Agora ben, se non sabemos como estamos a nivel financeiro, como podemos aspirar a saber onde temos que investir e onde temos que recortar?
  comenta   0
O Colexio de Xestores Administrativos de Galicia alertou de que o sistema 'Renta Web' da Axencia Tributaria pode non recoller todos os datos necesarios para tributar de forma correcta, polo que chaman a asesorarse antes de realizar a confirmación da declaración.
  comenta   0
Os galegos impediron que 10 millóns financiaran proxectos concretos de ONGs sociais ao non marcar a casilla 106 no seu IRPF o ano pasado. A diferencia das ONGs, a Igrexa pode adicar, e adica, o diñeiro do 0,7% ao seu propio sostemento.
  comenta   4
A Agencia Tributaria estima que recibirá dos galegos uns 466 millóns de euros. Mentres, as devolucións só aumentarán un 2,1 por cento.
  comenta   0
Valeriano Martínez define como "san e sostido" o crecemento de Galicia pero os grupos repróchanlle o "sufrimento" polas súas políticas.
  comenta   1