A UDEF traza a metodoloxía seguida para o "desvío de fondos de contas cara ao mercado de cripto divisas".