Así é o novo paquete de medidas económicas aprobadas polo Goberno: alugueres, hipotecas, autónomos, empregadas do fogar...

Aproba axudas e suspende desafiuzamentos de aluguer 6 meses tras o fin de estado de alarma, amplía a 3 meses a moratoria hipotecaria e estende a medida a todo tipo de préstamos, permite a moratoria do pago das cotizacións de autónomos durante seis meses e dá luz verde a un subsidio para as empregadas do fogar dadas de alta despedidas ou que non poidan traballar. Tamén se permitirá retirar aforro dos seus plans de pensións aos desempregados pola Covid-19 e darase un subsidio de 430 euros a temporais que queden en paro durante o estado de alarma. O Goberno traballa ademais nunha renda mínima vital que beneficiaría a máis de 5 millóns de cidadáns.

Por Europa Press / Redacción | Madrid | 31/03/2020 | Actualizada ás 16:28

Comparte esta noticia

O Consello de Ministros aprobou este martes un paquete de medidas en materia de aluguer que contempla a suspensión dos desafiuzamentos seis meses tras o fin do estado de alarma, a prórroga extraordinaria de seis meses dos contratos de aluguer de vivenda habitual para evitar subidas abusivas, unha liña de microcréditos avalados polo Estado ou axudas directas de ata 900 euros tras a crise, entre outros.

Nadia Calviño
Nadia Calviño | Fonte: Europa Press.

Así o anunciaron na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros a portavoz do Goberno, María Jesús Montero, e a vicepresidenta terceira, Nadia Calviño, e o vicepresidente de Dereitos Sociais e Axenda 2020, Pablo Iglesias, na que detallaron as novas medidas do plan de choque do Executivo contra o impacto económica da Covid-19.

En concreto, aprobouse a suspensión de alzamentos sen alternativa habitacional ata que se cumpran seis meses tras o fin do estado de alarma para que "ninguén quede sen casa durante a crise", así como unha prórroga extraordinaria de seis meses dos contratos de aluguer de vivenda habitacional para evitar subidas abusivas aproveitando o Covid-19.

Ademais, quen caia en situación de vulnerabilidade pode acollerse a un microcrédito que dará o estado a tipo cero de interese, a devolver en 6 anos ampliable a dez anos en caso de dificultades.

Á súa vez récollese unha definición "moi ampla" dos supostos de vulnerabilidade para acollerse ao sistema, sumado a facilidades para devolución dos mesmos, o que permitirá que un "gran número" poida acollerse, por exemplo para parados, traballadores inmersos en ERTE ou redución de xornada ou autónomos con ingresos reducidos.

Se despois da crise se mantén a vulnerabilidade, o Estado pagará a débeda de aluguer, detallou Iglesias, quen salientou que os grandes tenedores de vivenda "deben arrimar o ombreiro e facer un esforzo como todo o mundo". Por iso, terán que elixir entre realizar unha quita do 50% ou ben reestruturación da débeda en 3 anos para os afectados.

HIPOTECAS

O Goberno decidiu tamén ampliar a tres meses a moratoria no pago de hipotecas para aquelas persoas que perdesen o seu emprego ou visen reducidos os seus ingresos como consecuencia da situación xerada por mor da crise sanitaria pola expansión do coronavirus, fronte ao mes que contemplaba ata agora.

Tamén anunciou a ampliación no alcance da moratoria aos autónomos, profesionais ou pemes que padezan extraordinarias dificultades e aos préstamos non hipotecarios que manteñan as persoas en situación de vulnerabilidade económica, incluíndo os créditos ao consumo.

Coa extensión desta medida, o Executivo pretende ofrecer un alivio económico e asegurar que os cidadáns non queden excluídos do sistema financeiro ao non poder facer fronte temporalmente ás súas obrigacións como consecuencia da crise sanitaria.

Para compatibilizar esta nova moratoria coa hipotecaria, procedeuse a axustar o réxime de acreditación. Así, as entidades non deben ter en conta a aplicación dunha posible moratoria hipotecaria a efectos de calcular se se alcanzou ou non o límite da carga do 35% dos ingresos.

Con isto preténdese garantir o tratamento equitativo de acredores e que a moratoria hipotecaria non beneficie indirectamente, por exemplo, aos acredores por crédito ao consumo. Ao mesmo tempo, busca abarcar a casuística de quen non fagan fronte a débedas hipotecarias, pero deban facer asumir un ou varios préstamos que lle supoñen máis dun 35% dos seus ingresos.

AUTÓNOMOS

Outra das medidas é a moratoria do pago das cotizacións á Seguridade Social durante seis meses dos autónomos e empresas. Así o sinalou a vicepresidenta de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia Calviño, quen tamén remarcou que se aprobou un adiamento do pago de débedas ata o 30 de xuño de 2020 e unha moratoria das cotas polos días traballados de marzo sen intereses.

En concreto, segundo o borrador do decreto o período de devindicación en caso de empresas estaría comprendido entre abril e xuño de 2020, mentres que no caso de autónomos estaría comprendido entre maio e xullo de 2020.

Así mesmo, permitirase que as empresas e autónomos que non teñan en vigor adiamentos de pago de débedas coa Seguridade Social poidan solicitar ata o 30 de xuño de 2020 o adiamento do pago das súas débedas coa Seguridade Social, que deberán ingresar entre os meses de abril e xuño de 2020 sen intereses.

Doutra banda, o Real Decreto establece que se facilitará ás empresas e autónomos a realización de xestións coa Seguridade Social, o que permite a empresas e xestorías utilizar o sistema de remisión electrónica de datos (REDE) para efectuar por medios electrónicos as solicitudes e demais trámites correspondentes aos adiamentos no pago de débedas, as moratorias no pago de cotizacións e as devolucións de ingresos indebidos da Seguridade Social.

As empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de conta de cotización onde figuren de alta o traballadores respecto dos que se solicita a moratoria no pago das súas cotizacións á Seguridade e por conceptos de recadación conxunta.

Así, neste punto sinálase que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social poderá habilitar calquera outro medio electrónico distinto ao sistema REDE ou o servizo electrónico de Seguridade Social para efectuar a súa solicitude.

A comunicación, a través destes medios, da identificación do código de conta de cotización e do período de deveño obxecto da moratoria, terá a consideración de solicitude desta.
As solicitudes de moratoria deberán comunicarse á Tesouraría Xeral da Seguridade Social dentro do dez primeiros días naturais dos prazos regulamentarios de ingreso correspondentes aos períodos de deveño sinalados anteriormente, "sen que en ningún caso proceda a moratoria daquelas cotizacións cuxo prazo regulamentario de ingreso finalizase con anterioridade á devandita solicitude".

Tamén establece que os autónomos que suspendesen a súa actividade e pasen a percibir a prestación por cesamento de actividade e que non ingresase en prazo as cotizacións sociais correspondentes aos días efectivamente traballados do mes de marzo poderán abonalas fóra do prazo sen recarga.

Ademais, recolle unha modificación para adaptar á realidade do sector económico as especificidades de determinados sectores produtivos, con producións que teñen como base os ciclos de vida de seres vivos que lles dan carácter estacional.

Así, apunta que a referencia de partida para determinar o descenso de facturación debe realizarse para acceder á prestación extraordinaria nestes sectores en base ao conxunto da campaña anterior e non en relación co semestre anterior, posto que "existen producións que centralizan a súa facturación en determinados meses de campaña".

EMPREGADAS DO FOGAR

O Consello de Ministros aprobou tamén un subsidio extraordinario temporal para as traballadoras do fogar que estean inscritas na Seguridade Social e que fosen despedidas ou non poidan traballar durante a crise sanitaria do coronavirus.

Tal e como informou o Executivo, trátase dunha axuda para aquelas profesionais que "deixasen de prestar servizos nun ou varios domicilios, total ou parcialmente, para reducir o risco de contaxio pola pandemia. Así como aquelas que fosen despedidas como consecuencia da crise. Para acceder ao subsidio, deberán presentar a declaración asinada pola persoa empregadora ou a carta de despedimento ou a baixa do Sistema de Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social.

O obxectivo, segundo explicou Iglesias, é "dar seguridade e protección" a uns colectivos que sofren o "impacto negativo" da pandemia e que non foran incluídos no primeiro decreto.

PLANS DE PENSIÓNS

O Consello de Ministros aprobou que os traballadores que se quedaron en situación de desemprego ou que sufrisen o cesamento de actividade como consecuencia da crise do Covid-19 poderán dispor do aforro acumulado nos seus plans de pensións.

Segundo Calviño, a medida busca "contribuír a aliviar as necesidades de liquidez dos fogares". Dela poderán beneficiarse os empregados afectados por un ERTE, os autónomos que visen cesada a súa actividade como consecuencia do coronavirus e os empresarios titulares de establecemento cuxa apertura ao público se viu suspendida como consecuencia do estado de alarma.

A falta de coñecer o detalle da medida, o borrador inicial contempla que a ampliación de dereitos poderase facer efectiva durante seis meses, por un importe que non poderá superar o salario deixado de percibir mentres se manteña a vixencia do ERTE ou os ingresos netos estimados que se deixaron percibir polo cesamento de actividade ou a suspensión de apertura ao público do establecemento.

SUBSIDIOS A TRABALLADORES TEMPORAIS

O Consello de Ministros aprobou ademais o establecemento dun subsidio excepcional para os traballadores temporais aos que lles venza o contrato durante o estado de alarma e non teñan dereito a cobrar o paro por non reunir a cotización mínima.

A duración desta axuda será dun mes, ampliable se así se decide, e a súa contía ascenderá ao 80% do Indicador Público de Rendas con Efectos Múltiples (Iprem), uns 430 euros mensuais co Iprem vixente en 2020.

O único requisito que se esixirá para percibir este subsidio é que a duración mínima do contrato que se extingue sexa de polo menos dous meses, excluíndose así as relacións contractuais esporádicas.

RENDA MÍNIMA VITAL

O Goberno está a traballar nunha renda mínima vital da que se beneficiaría máis de 5 millóns de cidadáns en España para facer fronte á crise provocada polo coronavirus.

"Seguimos traballando a Vicepresidencia de Dereitos Sociais xunto ao Ministerio de Traballo e ao Ministerio de Seguridade Social, estamos coordinados para que o ingreso mínimo vital sexa unha realidade que podamos anunciar aquí canto antes", adiantou Pablo Iglesias.

"Os cálculos que facían os equipos, á espera de que se concrete ademais o ingreso mínimo vital, que os traballos que estamos a facer co Ministerio de Seguridade Social e Inclusión falaban de máis de 5 millóns de concidadáns, as medidas que se están tomando no caso do aluguer afectarían a máis de medio millón de familias", explicou Iglesias.

CULTURA

O Goberno incluíu ás empresas dos sectores das artes escénicas, musicais e do cinematográfico e audiovisual no Real Decreto-lei aprobado este martes de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social da Covid-19.

Tal e como recolle o borrador deste Real Decreto-lei, con estas medidas terase en conta, en particular, as "especificidades daquelas empresas que presentan unha alta variabilidade ou estacionalidade do emprego ou unha relación directa con eventos ou espectáculos concretos, como sucede, entre outros, no ámbito das artes escénicas, musicais, cinematográfico e audiovisual".

En concreto, no caso de contratos temporais, o compromiso de mantemento do emprego non se entenderá incumprido cando o contrato se extinga por expiración do tempo convido ou a realización da obra ou servizo ou cando non poida realizarse de forma inmediata a actividade obxecto de contratación.

Así mesmo, subliña que, en todo caso, as medidas previstas nos artigos 22 a 28 de Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, resultarán de aplicación a todas as persoas traballadoras, "con independencia da duración determinada ou indefinida dos seus contratos".

TELEFONÍA

O Goberno prohibiu a subida das tarifas de telefonía mentres os usuarios non poidan cambiar de compañía polas limitacións impostas para frear o brote de coronavirus, ao mesmo tempo que matizou a suspensión de portabilidades imposta hai dúas semanas para permitir aquelas que non requiran desprazamentos físicos.

Estas son as iniciativas no ámbito das telecomunicacións incluídas no novo paquete de medidas económicas e sociais aprobado este martes polo Consello de Ministros e co que se completan e reforzan as adoptadas no tres últimas semanas para minimizar e contrarrestar o impacto do Covid-19.

Nun comunicado, o Goberno sinala que, para evitar que o consumidor se poida ver prexudicado pola suspensión das operacións de portabilidade, establécese que os usuarios non poidan ver as súas tarifas incrementadas durante o tempo en que non poidan solicitar un cambio de compañía.

Doutra banda, o Goberno tamén decidiu modificar a suspensión de todas as operacións de portabilidade de servizos de telecomunicacións, tanto en telefonía móbil como fixa, mentres dure o estado de alarma, que recollía o artigo 20 do Real Decreto-lei 8/2020 co obxectivo de minimizar os desprazamentos dos usuarios.

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta