Artigos de Manuel H. Iglesias

Tempo de perdón e blanqueo

A Semana Santa é un tempo de penitencia, de reflexión sobre a paixón de Cristo e de perdón. Joan Manuel Serrat, nunha das súas fermosas cancións con versos de Machado dicía referíndose ao pobo: “que todas la primaveras anda buscando escaleras para subir a la cruz…” eu entendo que todas las primaveras anda a pedir perdón.

Código ético de boas prácticas para empresarios

Cando estamos nunha folga xeral motivada porvunha reforma laboral feita a medida para as empresas, posiblemente sexa o momento acaído para reflexionar sobre as razón de tantas esixencias e normas que lle afectarán á parte social, sin que a parte empresarial teña, alomenos unas normas éticas de boas prácticas que a obliguen nunha relación que aparece ante os cidadáns como desequilibrada e que deixaao arbitrio dos patróns a regulación do mercado laboral.

A Galicia do futuro

Nos tempos que vivimos e coa recesión económica derivada da crise mundial; recesión que ten características propias no Estado e na nosa terra, moitos somos ós que nos preocupa como será a Galiza do futuro.

As autonomías non son culpables

Nas diversas tertulias políticas, con suma frecuencia, aproveitando o argumento da crise económica actual, aparecen voces que, ao falar de recortes en servizos públicos dunha forma aberta, culpán do endebedamento do Estado ás comunidades autónomas.

Sobre o transporte metropolitano en Ourense

Frecuentemente, no día a día da política, cando dúas administración gobernadas por forzas contrarias teñen que chegar a acordos para resolver os problema dos cidadáns, acontece que, para gañar a batalla da imaxe, sempre hai que culpar ó outro da non solución do problema. E para lograr o obxectivo sempre se dá unha visión sesgada do tema fuxindo de datos e detalles importantes.

Responsabilidades sobre o estado da provincia

Con suma frecuencia, nas tertulias televisivas locais, sae á palestra o tema da situación negativa que ten a nosa provincia.

Non máis frentes

En política todas as opinións son respetables. Todas, posiblemente están emitidas coa mellor das intencións. Pero as ideas lanzadas dende o fragor da batalla ideolóxica nunca son as máis acaídas. Polo tanto a reflexión e a maduración das ideas reclaman prudencia.

A superación do frontismo

A última asemblea dos nacionalistas en Compostela deixou un BNG dividido en partes iguais. Temos logo dúas tendencias que representan dúas formas distintas de ver a política, e de actúar na sociedade.