Artigos de Blas García

Un PSdeG máis galeguista

Son da opinión que nestes momentos tan complicados polos que estamos a pasar o que necesitamos é crer en nós mesmos, e necesitamos máis política e máis ideoloxía que nos posibilite saír desta crise. Debemos irremediablemente crer e confiar plenamente nas nosas posibilidades.

Un espolio consentido

José Luis Méndez, 16,5 millones de euros; José Luis Pego, 10,8 millóns; Óscar Rodríguez Estrada, 7 millóns; Gregorio Gorriarán, 7,5 millóns; Javier García Paredes, 10 millóns. Estas son algunhas das aldraxantes indemnizacións que cobraron os exdirectivos de CaixaGalicia e CaixaNova por … porque?