O custo laboral elevase un 5,3% respeto do mesmo período en 2022.
  comenta   0
Escrivá e os líderes de CCOO e UXT replican a CEOE que esta reforma non pon en perigo nin o emprego nin a competitividade das empresas
  comenta   0
O INE explica que esta subida se debe ao maior número de horas efectivamente traballadas e á diminución de horas non traballadas por razóns técnicas, económicas, organizativas, de produción, e/ou de forza maior.
  comenta   0
Por hora efectiva, o custo laboral na comunidade galega alcanza os 19,49 euros por traballador.
  comenta   0