O encontro foi organizado pola Fundación María José Jove co obxectivo de pór en común prácticas que levan a cabo na actualidade en museos e institucións culturais galegas e algúns exemplos do contexto nacional, co propósito de tecer unha rede entre os axentes que as desenvolven.
A Fundación María José Jove e o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) organizan este mércores o 'I Xornada Medicina e Humanismo: Arte e Emocións' para estudantes da USC.