A acción enmárcase na campaña que Vía Galega para divulgar símbolos nacionais para conmemorar a efeméride da I Asemblea Nacionalista das Irmandades da Fala.
  comenta   0
Vía Galega, a plataforma social en defensa dos dereitos nacionais dá Galicia, inicia unha campaña para izar bandeiras en conmemoración do I Asemblea Nacionalista das Irmandades da Fala. Realizarase entre os días 13 e 18 deste mes, coincidindo coa semana do 105 aniversario da asemblea.
  comenta   0
A Lei do Patrimonio Cultural de Galicia do 4 de maio de 2016 dedícalle algúns artigos á protección dos camiños ou vieiros de valor cultural que cruzan a nosa xeografía. Todos eles foron estudados por diversos autores e autoras.
  comenta   0
As Irmandades da Fala constituídas en 1917, seis anos antes do pasamento de Manuel Murguía, fundador do nacionalismo galego, reivindicou a soberanía estética de Galicia como un dos obxectivos para impedir a desfeita do noso patrimonio arquitectónico, monumental e popular. Continuadores desa filosofía foron os intelectuais da Xeración Nós. O Partido Galeguista, fundado en 1931, incorporou ao seu programa o obxectivo das Irmandades, sendo o arquitecto Manuel Gómez Román o gran valedor da defensa dun estilo arquitectónico xenuinamente galego. Ramón Otero Pedrayo calificouno como o soñador das mil Compostelas para Galicia. As súas construcións espalladas pola xeografía galega e moitos proxectos inéditos que se conservan dan fé do aserto oteriano.
  comenta   0
Lugo é a cidade galega con máis xulgados en en Galicia adoitan utilizar a lingua galega nas resolucións xudiciais e outros trámites procesuais. Un feito que non debe pasar desapercibido porque poderían servir de exemplo ao demais de Galicia. Un labor que vén realizando un grupo de xuíces e xuízas co apoio dun número significativo do funcionariado que se implicaron na galeguización procesual.
  comenta   0
Acredito que todas as persoas somos cidadás do mundo. Mais, como xa escrebín hai anos nestas páxinas, o patriotismo non bate co universalismo, Para sermos persoas precisamos raíces e para pensarmos globalmente precisamos actuar localmente. Somos europeos e cidadáns e cidadás do mundo por sermos galegos.
  comenta   0
O presunto agredido é o avogado e intelectual JLF que, segundo a denuncia, “foi empurrado e acantoado contra parede violentamente pola directora do centro, nun claro acto de agresión física”.
Logo de ser apresados polo exército de Isabel II, os sublevados galegos foron executados en Carral sen ter recibido sequera xuízo. A Plataforma Vía Galega lembrará a súa memoria cun acto este sábado.
  comenta   0
Teño para mín que amplos sectores da nosa Galicia aínda non avaliaron a modo o que supón o moi recente pasamento do seu fillo Xosé Ramón Barreiro (1936-2021). Porque persoas desta caste non xurden a eito nun pequeno País coma éste noso.
  comenta   0
Ao longo da miña vida teño estado en moitisimas casas labregas onde nunca mirei un libro escrito en lingua galega. Sen embargo era común que houbese unha colección do “Almanaque Agrícola ZZ”; unha publicación de 80-85 páxinas dedicada á divulgación de produtos químicos para combateren as pragas do agro galego elaborados por Zeltia Agraria,S.A nos seus laboratorios do Porriño.
  comenta   0
Nesta fin de outubro cumpríronse cen anos da saída do primeiro número da revista “Nós”, dirixida por V. Risco, con Castelao de director artístico e Ramón Cabanillas, Antón Lousada, Otero Pedrayo e López Cuevillas de redactores. A revista quitou 144 exemplares, sendo o derradeiro o de xullo de 1936. A enxurrada militar e fascista do verán de 1936 impediu novas edicións.
  comenta   0
O catedrático de Historia de Educación Antón Costa Rico foi o agraciado desta edición polo seu "traballo incansable" na dinamización do idioma.
  comenta   0
Durante todo o día, impartiranse talleres de 'baile agarrado', gratuítos e destinados a todo tipo de público, no que se poderá aprender desde vals a mazurca ou polca.
  comenta   0
O próximo día 1 de xuño a Irmandade Xurídica Galega celebrará a XII asemblea anual na cidade de Pontevedra. A constituínte tivo como escenario a vila de Celanova. Despois foron escollidas sucesivamente outras cidades e vilas para homenaxear a egrexios xuristas comprometidos coa causa da galeguidade.
  comenta   0
Esta nova organización presentouse este martes na USC, nun acto no que interviu o político Xosé Luis Barreiro Rivas para analizar o papel do nacionalismo no sistema de partidos galego.
  comenta   4
O Consello da Cultura Galega e Afundación inauguran na Coruña “Son de Galicia”, mostra que fai un repaso por catro dos grandes coros galegos: Toxos e Froles, Cántigas da Terra, Coral De Ruada e mais Cantigas e Agarimos.
  comenta   0
“Tendo a Galicia todal-as caracteristicas esenciaes de nazonalidade, nós, nomeámonos, d-oxe pra sempre, nazonalistas galegos, xa que a verba rexonalismo non recolle todal-as aspiraciós nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas”. (Manifesto da I Asemblea Nacionalista de Lugo; 18.11.1918.
  comenta   0
A RAG xunta 'No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos' 29 achegas de poetas, escritores, académicos, investigadores e xornalistas para entender a realidade social e cultural da Galicia contemporánea.
  comenta   0
O termo impúxose, na votación popular a eleccións, alburgada, porcoril, xenofobia e populismo no ano do centenario da fundación das Irmandades da Fala.
  comenta   0
Emilio Xosé Ínsua non esquiva preguntas. Cuestionado sobre o papel da política no galego, cuestiona o uso “partidista” tanto do PP por asumir o delirante discurso de Galicia Bilingüe como “certo segmento do nacionalismo” e as súas “correas de transmisión”. Autor dunha nova monografía sobre as Irmandades da Fala, asegura que aínda perviven os prexuízos que motivaron o seu nacemento e pide a “tirios” e “troianos” que reflexionen sobre a experiencia da xeración que introduciu o galego na escola. O impacto do 'decretazo', as escolas Semente e a visión da lingua entre os seus alumnos son outros temas desta entrevista.
  comenta   37
Adrián Dios, Teresa Moure, Joám Lopes Facal e Antón Gómez-Reino tentarán responder a pregunta que en 1916 fixo Lois Porteiro Garea: "E nós que?".
  comenta   3
O Concello da Coruña, a RAG e Vicepresidencia da Deputación da Coruña celebran o centenario do movemento que supuxo o impulso do galeguismo no país.
  comenta   3
A Real Academia Galega estrea un espazo web para celebrar o centenario deste movemento clave na defensa da lingua galega e de Galicia como suxeito político.
  comenta   0
O centenario das Irmandades da Fala encherá Galicia de actividade culturais que inclúen exposicións, ciclos de conferencias e mesas de debate.
  comenta   2