Nas oposicións á categoría de técnico en coidados auxiliares de Enfermaría a participación foi do 93,3 %, con 14 participantes dos 15 aspirantes admitidos. Desde a primeira convocatoria do ano 2018, o servizo sanitario galego xa conta con máis dun centenar de traballadores con algunha discapacidade.
  comenta   0
O Persoal de Servizos Xerais do SERGAS denuncia que non hai ningunha referencia á súa categoría profesional dentro do proceso de homologación do Sistema Nacional de Salud do Estado.
  comenta   0
O Xide é un novo sistema que busca facer máis áxil a obtención de citas no SERGAS. Parte da comunidade médica e do persoal de atención aos doentes consideran que se trata dunha “triaxe encuberta” e que vulnera o dereito á intimidade das persoas, ademais de deixar en mans de persoal non médico o primeiro contacto do paciente para ser derivado ou non, á unidade correspondente.
  comenta   1
O Persoal de Servizos Xerais (PSX) do SERGAS pide a súa inclusión dentro das categorías de administrativos. A reivindicación vén desde que, aseguran, foron homologados polo SERGAS “dentro da categoría de celadores”. Isto entrou en conflito coa postura dos PSX, pois consideran que estando o seu traballo relacionado maioritariamente coa administración dos centros, a súa categoría correspondería á de administración.
  comenta   0