Artigos de Fermín Paz

Desgrazas e desgraciados

Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo na universidade de Chicago, deu a coñecer nun simposio sobre opinión pública celebrado en xaneiro de 1992 na universidade de Mainz, un traballo co título " A opinión pública e a psicoloxía dá soidade ", no que reflicte a súa tese : case todo o mundo séntese desgraciado cando está só.

A miña patria é galega ou non é

Moitos anos debatendo na Galiza, cal é a contradición principal, e resulta que, a dinámica política actual esixe darlle unha volta a esta cuestión e non tanto porque no panorama electoral e social teñamos hoxe organizacións disputando o campo nacionalista e de esquerdas, senón porque alén delas, hai mais organizacións e persoas que contan con diferentes perspectivas e análises que non deberían ser esquecidas, mais aló da conveniencia dos acercamentos tácticos ou estratéxicos, no que están uns e outros. Son tempos necesarios para o Debate, si con maiúsculas, tan alonxado do purismo como da incompetencia real para facelle fronte a situación creada.

Cinco eixos para un debate

Teño dito mais dunha e sete veces que a crise é unha realidade obxectiva coa que imos ter que convivir algún tempo. Nesta convivencia no sistema hexemónico do capitalismo, crises e conflito conforman a rolda dialéctica dos acontecementos.
Fermín Paz A miña actividade política e social ven do ano 1970. Militei e tiven responsabilidades en organizacións do nacionalismo galego a nivel local, comarcal e nacional. A nivel Internacional, Secretario Xeral da Unión Internacional de Sindicatos da Enerxía-Química e Petróleo e da Comisión Executiva dos Sindicatos da Enerxía- Química e do Petróleo da rexión Europea-Paises árabes. Secretario Xeral da Asociación Internacional Droit á l´énergie-Sos Futur con sede en Paris e representante da Ong no Consello Económico e Social da ONU. Na actualidade estou xubilado e fago colaboracións en revistas, publicacións e Foros Internacionais de análises política ou sindical.