Artigos de Xesús Veiga

Mariano Rajoy pasa do Parlamento

O anuncio da presentación dunha moción de censura por parte de “Unidos-Podemos”, “En Comú Podem” e “En Marea” orixionou, como é sabido, un volume notábel de reaccións críticas encabezadas polas direccións do PP e do PSOE e acompañadas por moitas das persoas que, habitualmente, realizan análises políticas nos medios de comunicación.

Unha moción de censura xustificada

O anuncio da presentación dunha moción de censura por parte de “Unidos-Podemos”, “En Comú Podem” e “En Marea” ten provocado unha morea de reaccións nas restantes formacións políticas e nas persoas que emiten opinións nos medios de comunicación.

ETA e os relatos

No ano 2011 ETA anunciou o remate unilateral da súa acción violenta.A pesar de que tal decisión non foi acompañada dunha iniciativa específica sobre o seu desarmamento nin concretaba un prazo determinado para a disolución da propia organización, resultaba indiscutíbel que ETA renunciaba á negociación política que sempre esixira como condición indispensábel para non seguir coa súa actividade.Dende esta perspectiva, a organización terrorista recoñecía implicitamente a súa derrota.

Luces e sombras do Parlamento galego

O último pleno celebrado polo Parlamento galego permitiu comprobar unha circunstancia inédita:o grupo maioritario abandonou o hemiciclo cando facía uso da palabra unha deputada de En Marea.

A ritualización dos 100 días

Analisar os 100 primeiros días de actividade gobernamental forma parte dunha regra non escrita vixente en moitos sistemas parlamentares para realizar unha avaliación inicial do novo executivo xurdido do correspondente proceso electoral. Semellante práctica ten sentido cando nos atopamos diante dun cambio relevante na orientación e na composición das equipas xestoras dos asuntos públicos dun país.

Caso Urdangarin: Sentenza benevolente

Dende hai tempo, a vida pública no Estado español padece unha patoloxía aguda: a xudicialización da política e a politización da xustiza.

A "canonxía" de Arsenio Fernández de Mesa

O nomeamento de Arsenio Fernández de Mesa como conselleiro da empresa “Red Eléctrica de España” é a penúltima demostración de que a rexeneración da vida política española segue sendo unha asignatura pendente.

Unha sentenza polémica

O pasado 4 de Xaneiro aparecía recollido no xornal “El Pais” que “O Tribunal Constitucional considera que a liberdade de expresión dos militantes dos partidos está limitada pola súa pertenza a unha organización na que participan voluntariamente e á que, polo tanto, deben fidelidade”.