A herdanza de Cacharro

Opinión - 16 Marzo 2015

Mais alá das habituais honras fúnebres, hai unha coincidencia básica sobre Cacharro Pardo: o nivel de poder acumulado durante 25 anos na provincia de Lugo é o maior que se pode constatar no postfranquismo.

A nova andaina grega

Opinión - 19 Febreiro 2015

O trunfo de Syriza constitúe un feito histórico.Nunca antes –no ámbito da UE- o goberno dun Estado estivo nas mans dun partido de esquerdas que non se ubica na corrente oficial de matriz socialdemócrata.Estamos, pois, ante unha situación nova que abre notábeis incertidumes sobre as dinámicas futuras no proceso de construción dun espazo unitario europeo e que representa, ademais, unha esperanza estimulante para millóns de persoas que padecen o empobrecemento derivado da grave crise económica existente.

A vida democrática dos partidos

Opinión - 28 Xaneiro 2015

Nos últimos días tivo lugar, no seo do partido Podemos, a elección das persoas que van ocupar responsabilidades dirixentes en diversos concellos do Estado.Resultou chamativo constatar que o nivel de participación das persoas inscritas ficou nidiamente por debaixo do 50%.

A importancia dun resultado electoral

Opinión - 12 Xaneiro 2015

O calendario destes días convida a revisar o tempo transcorrido e, de paso, alimenta novas ilusións para un futuro mais ou menos inmediato.A mirada retrospectiva serve para calibrar mellor a importancia de certos acontecementos.Ao cabo, a distancia temporal non ten que ser un incentivo para o esquecemento senón para a reflexión construtiva.

A confianza perdida

Opinión - 16 Decembro 2014

Hai case seis anos, Miguel Angel Fernández Ordoñez recoñecía que a confianza era o ben mais escaso dos mercados financeiros.Dende que o ex -gobernador do Banco de España pronunciou estas palabras o catalogo dos episodios vividos na esfera económica arruinou a pouca confianza que ficaba na reserva do sistema.As últimas referencias coñecidas sobre o caso Bankia pechan o círculo das infamias iniciado co expediente dos “cartóns black”:a saída das accións a Bolsa formou parte dun engano deliberado que contou coa complicidade activa ou pasiva das empresas auditoras, da CNMV e do Banco de España.Todo pola patria…do negocio.