Memoria da transición

Opinión - 06 Abril 2014

A morte de Adolfo Suárez propiciou un volume considerábel de análises que outorgan ao labor do finado un papel determinante no desenvolvemento do proceso de transición dende o réxime franquista ao vixente sistema constitucional.

O regreso das balanzas fiscais

Opinión - 10 Marzo 2014

As balanzas fiscais retornan ao primeiro plano da actualidade política.En realidade nunca abandonaron o amplo escenario das polémicas relativas ao financiamento das CC.AA. por mais que só no ano 2008, durante o goberno de Zapatero, foron publicadas oficialmente polos organismos dependentes da Administración do Estado.E, por suposto, sempre estiveron presentes nos debates e contrastes propios do mundo académico.

A destrución do Publico

Opinión - 21 Febreiro 2014

O coñecemento da case totalidade do sumario aberto no chamado caso Pokemon está provocando diversos comentarios sobre as actuacións desenvolvidas por distintos representantes políticos e directivos empresariais.Non existe, en troques, a mesma intensidade analítica sobre dúas cuestións relevantes vinculadas a este episodio:o papel das empresas privadas que prestan servizos públicos en réxime de concesión e o comportamento de certos funcionarios da administración local.

A espiral da desconfianza

Opinión - 03 Febreiro 2014

A eliminación parcial do segredo do sumario da chamada operación Pokemon, confirma a existencia de indicios relevantes de condutas delitivas e coloca no primeiro plano da política galega a coñecida cuestión da pertinencia da dimisión de todos aqueles cargos institucionais que aparecen involucrados nas actuacións investigadas.

Sintonizar coa extrema dereita

Opinión - 17 Xaneiro 2014

Os indicios acumúlanse nas últimas semanas:proxecto de lei para desnaturalizar o dereito ao aborto; elaboración dunha normativa para restrinxir o dereito de manifestación; máxima dureza e inmobilismo no tratamento das novas situacións políticas creadas en Euskadi e Catalunya.