Allariz

Opinión - 28 Agosto 2014

Se alguén percorre as estradas inglesas e francesas como forma de acadar unha desexábel desconexión estival terá serios problemas para facer efectivo semellante obxectivo.Porque se mantén os ollos abertos e posúe unha mínima sensibilidade valorativa non poderá deixar de percibir as diferenzas abismais entre a ordenación urbanística dominante neses países e na Galiza actual.

Dous mitos caídos

Opinión - 07 Agosto 2014

Agora si. Xa non ha dúbidas. Podemos afirmar que Xosé Luis Baltar, o principal dirixente político da vida oficial ourensán das últimas décadas, é un delincuente.Gañou case todas as eleccións nas que participou pero incumpriu a lei nun caso concreto (e tal vez noutros que nunca ficarán xudicialmente sancionados).

O test do nacionalismo galego

Opinión - 23 Xullo 2014

Habitualmente, o Día da Patria é un test que serve para coñecer o estado no que se atopa o nacionalismo galego.Permite visualizar as propostas que formula a respeito dos problemas que ten o País e a capacidade mobilizadora que é capaz de concitar arredor das mesmas.

Baltar e as complicidades

Opinión - 09 Xullo 2014

O xuízo celebrado en Ourense contra Xosé Luis Baltar suscita unha cuestión relevante:pode ser considerado este evento como un sinal demostrativo do comezo dunha causa xeral contra o modelo caciquil enquistado nas administracións públicas galegas?

As hipotecas do pasado

Opinión - 20 Xuño 2014

O relevo na Xefatura –coroada- do Estado español está servindo como test indicativo dos cambios operados na opinión pública e publicada e nas distintas respostas formuladas polas forzas presentes no escenario político.