"A liberdade só para os que apoian o goberno; só para os membros dun partido (por numeroso que este sexa) non é liberdade en absoluto. A liberdade é sempre e exclusivamente liberdade para quen pensa de xeito diferente".
  comenta   0
Os sindicatos coinciden no preocupante incremento do sector servizos como motor estacional do emprego, mentres que a Xunta destaca a "boa evolución" do mercado laboral.
  comenta   0
Os últimos datos da EPA rexistran un aumento do paro de 6.000 persoas, cun ritmo de avance do 4,4% que crece ao dobre da media española.
  comenta   0
Ofertarán un total de 242 prazas para nenos e nenas de entre 4 e 12 anos do 1 ao 29 de xullo en centros urbanos e rurais.
  comenta   0
É obvio que desde 1978 asistimos a políticas de privatizacións, desindustrialización, eliminación da Soberanía, somos servos da UE, OTAN, FMI, e sometemento aos plans e programas ideolóxicos, políticos, antropolóxicos, morais e económicos das plutocracias financeiras globalistas.
  comenta   0
Os e as traballadoras desempregadas de longa duración suman un 26,7% da poboación sen traballo en Galicia. A densidade deste colectivo no país supera á que pode haber na maioría dos países da UE. A consecuencia inmediata é un gran colectivo de persoas ás veces moi ben preparadas sen oportunidades laborais no mundo de hoxe.
  comenta   0
Rodríguez Rumbo subliña o aumento ao 30% dos contratos indefinidos grazas á reforma laboral, mentres Zeltia Lado sostén que xa ían antes á alza.
  comenta   0
Hai dous anos declarábase oficialmente a existencia dunha pandemia provocada pola COVID19. De non existir o actual conflito bélico orixinado pola intervención militar do goberno de Putin en Ucraína, estariamos aproveitando este aniversario para afondar nos debates sobre unha das maiores catástrofes sanitarias padecidas pola humanidade no último século. A necesidade de sistematizar un balance do sucedido dende o mes de marzo de 2020 resulta indiscutíbel no caso de existir a vontade de incorporar as ensinanzas que se derivan desta traxedia.
  comenta   0
Os sindicatos din que se debe ao aumento de contratos indefinidos pero alertan sobre a precariedade do tecido industrial galego.
  comenta   0
Indican que non se respectan as xornadas mínimas de dúas horas e que se están facendo contratos eventuais pola duración dun curso.
  comenta   0
Pontevedra rexistra case mil parados máis o pasado mes. Os afiliados á SS medran, pero moi por debaixo da media estatal a nivel do último ano.
  comenta   0
O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a prohibición de cotización neste sector supón unha "discriminación por razón de sexo".
  comenta   0
A pobreza farmacéutica é unha das mil caras da falta de recursos. Aínda co financiamento da Seguridade Social, moitas veces o copago das menciñas fai difícil o acceso ás mesmas. A isto súmaselle a alta incidencia deste tipo de pobreza sobre as mullerers e que as solucións deberan pasar por un maior apoio público.
  comenta   0
A administración destacan que a baixada se produce en todas as provincias, cidades, franxas de idade e sectores económicos, mentres que CIG e CC.OO. subliñan que a caída é moito menor que a media do Estado.
  comenta   0
O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, describiu que o Plan estratéxico de Galicia en cinco eixos: o reto demográfico, a Galicia verde e sustentable, a competitividade e o crecemento, a cohesión social e territorial e a gobernación.
  comenta   0
No conxunto do Estado baixou 2,3%. Lugo foi a única provincia que sumou desempregados en novembro.
  comenta   0
Os sindicatos alertan do aumento da temporalidade e dos ERTE. A Xunta xustifica o aumento do desemprego pola fin da campaña da vendima.
  comenta   0
Sobe case en 1.000 persoas, mentres que a nivel estatal a baixada foi de 734 persoas. Paradoxicamente, as prestacións por desemprego baixan.
  comenta   0
CC.OO. ve fundamental compatibilizar a Risga co Ingreso Mínimo Vital para atallar esta problemática.
  comenta   1