Consideran que as axudas da Xunta son "insuficientes" para paliar a "tremenda situación" do peche forzado.