O Ministerio de Educación permitirá ter o título de Bacharel cunha materia suspensa a partir do vindeiro curso

Así, este proxecto de Real Decreto viría confirmar as liñas xerais da LOMLOE, ao permitir que o alumnado poida obter o título de Bacharelato cunha materia suspensa.

Por E.P. | MADRID | 16/06/2021 | Actualizada ás 15:01

Comparte esta noticia

O Ministerio de Educación e FP ten previsto que para o próximo curso 2021-2022 os alumnos poidan obter o título de Bacharelato cunha materia suspensa, segundo consta no proxecto de Real Decreto polo que se regula a avaliación e as condicións de promoción da Educación primaria, Secundaria e Bacharelato, así como as condicións de titulación en Secundaria e Bacharelato, para o curso 2021-2022.

Este borrador do Ministerio, e que foi remitido ás comunidades autónomas, desenvolvería a nova Lei educativa (a LOMLOE, tamén coñecida como 'Lei Celaá'), aprobada en decembro do ano pasado.

A Lei establece que para obter o título de Bacharelato será necesaria a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos, pero abre a posibilidade de que o equipo docente poida decidir que un alumno obteña o título se se dá o caso de que teña unha materia suspensa. Para estes casos, deberanse cumprir os seguintes requisitos: que o estudante non faltase a clase de maneira continuada e de maneira inxustificada e que alcanzase os obxectivos e competencias vinculados ao título.

Así, este proxecto de Real Decreto viría confirmar as liñas xerais da nova Lei, ao permitir que o alumnado poida obter o título de Bacharelato cunha materia suspensa. Pero tamén impón as mesmas condicións que a Lei, ademais doutras dúas: que o alumno se presentase a todas as probas e realizado todas as actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria; e que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa sexa igual ou superior a un 5. O documento precisa que a avaliación da aprendizaxe do alumnado será "continua e diferenciada" en Bacharelato segundo as distintas materias.

A pesar de que a LOMLOE leva aprobada seis meses, esta norma aínda non entrou en vigor no que respecta a avaliación. Desde finais de setembro, o que rexe é o Real Decreto-Lei 31/2020, de 29 de setembro, que tamén flexibiliza os criterios de promoción e titulación.

Segundo este Real Decreto-Lei, os estudantes poderán obter o título de Bacharelato (tamén da ESO) se a media de todas as materias é igual ou superior a 5, sen terse en conta o número de materias suspensas. É dicir, que polo momento, un estudante con materias suspensas pode presentarse á EBAU (a antiga Selectividade) a condición de que tivese un aprobado de media.

NON SÓ SE TERÁN EN CONTA OS SUSPENSOS NA ESO

Con respecto á Educación Secundaria, o proxecto de Real Decreto establece que as decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro serán adoptadas, de forma colexiada, polo equipo docente, "atendendo á consecución dos obxectivos, ao grao de adquisición das competencias establecidas e á valoración das medidas que favorezan o progreso do alumno".

De feito, indica que as Administracións educativas poderán establecer directrices para a actuación dos equipos docentes responsables das avaliacións, sen que, "en ningún caso, o número ou a combinación de materias ou ámbitos non superados poida ser a única circunstancia a ter en conta na decisión sobre a promoción".

En calquera caso, pasarán de curso quen superasen todas as materias ou ámbitos e quen teñan avaliación negativa nunha ou dúas materias. Neste punto, o documento incorpora unha novidade: contará como un suspenso, e non dous, as materias que en distintos cursos teñan idéntica denominación.

A idea segundo o Ministerio é que a repetición de curso sexa considerada unha "medida de carácter excepcional" e que se tomará tras esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para liquidar as dificultades de aprendizaxe do alumno. En todo caso, o estudante poderá permanecer no mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo ao longo do ensino obrigatorio. Aínda que, de forma excepcional poderase permanecer un ano máis en 4º curso, aínda que se esgotou o máximo de permanencia, sempre que o equipo docente considere que esta medida favorece a adquisición das competencias establecidas para a etapa.

En canto á titulación, o proxecto de Real Decreto sinala que quen superen todas as materias obterán o título da ESO, así como aqueles que, finalizando o curso con avaliación negativa en "unha ou máis materias", alcanzasen, a xuízo do equipo docente, as competencias básicas e os obxectivos da etapa. Do mesmo xeito que para pasar de curso, na obtención do título de ESO, o equipo docente non poderá basearse exclusivamente no número ou a combinación de materias ou ámbitos sen aprobar por parte do alumno.

EDUCACIÓN PRIMARIA: REPETICIÓN "EXCEPCIONAL"

E no que respecta a Educación primaria, o documento recolle que a avaliación do alumnado será "continua e global" e que se terá en conta o seu progreso no conxunto dos procesos de aprendizaxe. Cando o progreso dun alumno non sexa o adecuado, estableceranse entón medidas de reforzo educativo.

Accederase ao curso ou á etapa seguinte cando o equipo docente estime que as aprendizaxes que, no seu caso, non se alcanzaron non impiden ao alumno seguir con aproveitamento a súa formación. Neste caso, o estudante recibirá os apoios necesarios para recuperar as aprendizaxes que non alcanzase o curso anterior.

Agora, se tras aplicar as medidas ordinarias suficientes, adecuadas e personalizadas para atender o desfasamento curricular ou as dificultades de aprendizaxe do alumno, o equipo docente considera que a permanencia un ano máis no mesmo curso é a medida máis adecuada para favorecer o seu desenvolvemento, organizarase un plan específico de reforzo para que durante ese curso poida alcanzar o grao de adquisición das competencias correspondentes. Esta decisión só poderase adoptar unha vez durante a etapa e terá, en todo caso, "carácter excepcional".

E en todo caso, pasarán de curso quen, a xuízo do equipo docente, alcanzasen o desenvolvemento correspondente das competencias básicas e o adecuado grao de madurez.

A ministra de Educación e Formación Profesional, Isabel Celaá, participa no acto 'Novo currículo para novos desafíos' no Ministerio de Educación, en Madrid (España), a 26 de marzo de 2021. Durante o acto, preséntanse as liñas mestras do nue. Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
A ministra de Educación e Formación Profesional, Isabel Celaá, participa no acto 'Novo currículo para novos desafíos' no Ministerio de Educación, en Madrid (España), a 26 de marzo de 2021. Durante o acto, preséntanse as liñas mestras do nue. Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta