Artigos de Juan Carlos Piñeiro

Cohesión

Para que un territorio interaccione e medre ten que necesariamente estar ben comunicado. No século XXI, no que todo é a golpe de clic, non se entende o crecemento sen un territorio ben comunicado que potencie os intercambios e relacións en pouco tempo. A política de crecemento da gobernanza global basease precisa-mentes hoxe máis que nunca na interrelación e nas sinerxías dos movementos e vangardas.

O sinnerman das Primarias

Son veces, que como di a canción da grande Nina Simone, que o pecador corre e corre sen atopar a redención nin tan sequera o acubillo. Existe un pecado mortal no mundo da política, por desgraza non é a corrupción se non o PP xa estaría condenado, é a perda da identidade e dos valores ideolóxicos partidarios, a perda da alma do nexo común entre as persoas e a acción política.