Artigos de Andrés Núñez Rajoy

Avance regresivo

O que de entrada é un oxímoro ten, ao meu xeito de ver, varios tipos de lecturas.

Non quero falar de Cataluña

Non. Non quero falar de Cataluña. A min Cataluña dóeme. Non quero falar porque a equidistancia non me gusta, cando dis que estás nela xa te estás situando. Aínda que nunca fun de poñer fronteiras senón mais ben de abrilas sempre defenderei o dereito a decidir dos pobos cando a súa sociedade o demanda, mais tamén defenderei, diante de todo, o diálogo para favorecer convivencias con garantías.

Turismo político

Cando na estrada hai un accidente vemos que moitos coches baixando a velocidade para "botar un ollo" e mirar como quedou o coche, se hai mortos ou si hai sangue. Para qué? Supoño que para contalo logo, "sabedes ía pola estrada e...". Este é o turista improvisado, o que pasaba por alí e picoulle a curiosidade sen decatarse de que entorpecía o tráfico.
Andrés Núñez Rajoy Enxeñeiro Técnico Agrícola. Leva na profesión case corenta anos. Traballou na Cooperativa Agraria Provincial da Coruña como xefe do Departamento do Hortofloricultura. Foi Axente de Extensión Agraria na oficina de Carballo. Estivo adicado a investigación e experimentación en horticultura tendo máis de 20 publicacións en revistas especializadas. Foi coautor do primeiro libro de horticultura en galego. Foi Xefe do Servizo de Produción Agraria Sustentable e Sanidade Vexetal na Consellería do Medio Rural. Foi membro do Comité Fitosanitario Nacional, Comisión Nacional de Avaliación de Fitosanitarios e Comisión Nacional de Bioseguridade . Na Unión Europea formou parte do Committee on the Food Chain and Animal Health. Na actualidade traballa no Servizo de Infraestruturas Agraria en Pontevedra. É o responsable da Secretaría de Finanzas, Patrimonio e Internacional da Comisión Executiva Nacional de Compromiso por Galicia