O novo bacharelato: poderase ir á ABAU cunha materia suspensa e cursalo en tres anos

O novo borrador do Goberno contempla pasar de curso con ata dúas materias suspensas e sacar o título con unha.

Por Europa Press / Redacción | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 28/10/2021 | Actualizada ás 12:07

Comparte esta noticia

Cambios na educación secundaria obrigatoria. Os estudantes poderán presentarse ás probas de acceso á universidade cunha materia suspensa e poderán cursar o Bacharelato en tres anos en lugar de dous. Así o recolle o borrador do Proxecto de real decreto polo que se establece a ordenación e os ensinos mínimos do Bacharelato, que desenvolve a nova lei educativa, a LOMLOE, no que respecta ao currículo desta etapa.

O documento, ao que tivo acceso Europa Press, dedica un artigo completo á 'Organización do Bacharelato en tres anos académicos', explicando que, de maneira excepcional, poderase establecer unha distribución das materias en tres anos académicos, en lugar de dous, para aqueles alumnos que o requiran polas súas "circunstancias persoais, temporais ou permanentes".

O borrador determina cales deben ser estes requisitos, que son: aqueles estudantes que cursen a etapa de maneira simultánea aos ensinos profesionais de música; aqueles que acrediten a consideración de deportista de alto nivel ou de alto rendemento; quen requira unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar algunha necesidade específica de apoio educativo; ou quen alegue outras circunstancias que, a xuízo da correspondente Administración educativa, xustifiquen a aplicación da medida.

O proxecto de real decreto tamén fixa a promoción, avaliación e titulación dos estudantes de Bacharelato. Con respecto á promoción, a proposta do Goberno establece que os alumnos pasarán de primeiro a segundo de Bacharelato cando superen as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo, a diferenza de Secundaria, onde non se terán en conta as materias sen aprobar.

Outra novidade que recolle o texto é que, aínda que a superación das materias de segundo curso estará condicionada á superación das correspondentes materias de primeiro curso, o alumnado poderá matricularse de materias de segundo sen cursar a correspondente materia de primeiro "sempre que o profesorado que a imparta considere que o alumno ou alumna reúne as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo". En caso contrario, deberá cursar a materia de primeiro.

En canto á avaliación, o proxecto recolle que será "continua e diferenciada segundo as distintas materias" e será o profesor quen decidirá, ao termo do curso, se o alumno logrou os obxectivos e alcanzou o adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. O texto tamén recolle que os alumnos poderán someterse a exames de recuperación daquelas materias que non aprobasen, outra diferenza significativa con respecto á ESO, onde se prevén eliminar este tipo de probas.

Doutra banda, os alumnos poderán obter o título de Bacharel cando aproben todas as materias dos dous cursos de Bacharelato. Pero tamén mantén a excepción de poder obtelo se supera todas as materias salvo unha, se así o decide o equipo docente.

Esta excepción está suxeita a certos requisitos, como son: que o equipo docente considere que o alumno alcanzou os obxectivos e competencias vinculados ao título de Bacharelato; que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte do alumno na materia suspensa; que o alumno se presentase ás probas e realizado as actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria; e que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa sexa igual ou superior a cinco, incluíndose para o seu cálculo a nota numérica obtida na materia non superada. Isto quere dicir que un alumno que aprobase todas as materias de Bacharelato excepto unha, poderá presentarse á proba de acceso á universidade, a denominada ABAU.

Arquivo - Estudantes na Facultade de Medicina. Álex Zea - Europa Press - Arquivo
Arquivo - Estudantes na Facultade de Medicina. Álex Zea - Europa Press - Arquivo

CINCO MODALIDADES DE BACHARELATO

O borrador tamén recolle a proposta do Goberno de crear cinco modalidades de Bacharelato: Ciencias e Tecnoloxía; Humanidades e Ciencias Sociais; dous bacharelatos de Artes (un de Artes Plásticas, Imaxe e Deseño e outro de Música e Artes Escénicas); e outro Xeneral. As materias de primeiro curso comúns a todas as modalidades de Bacharelato serán Educación Física, Filosofía, Lingua Castelá e Literatura I (e Lingua Cooficial e Literatura I naqueles territorios con lingua cooficial) e Lingua Estranxeira I (normalmente, inglés). En segundo, os alumnos terán que dar clase de Historia da Filosofía, Historia de España, Lingua Castelá e Literatura II (con Lingua Cooficial e Literatura II se a houbese) e Lingua Estranxeira II.

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta