Os aspirantes descansan nos corredores, nas portas e en cafetarías, algúns apurando os minutos para repasar materias. Moitos nervios ao comezo dos exames e, despois, alivio e relax.
  comenta   0
"Converten a educación superior nuns xogos da fame onde os estudantes temos que competir entre nós", denuncia o Sindicato de Estudantes.
  comenta   0
Case 12.800 estudantes están chamados a facer os exames. As notas publicaranse a partir das 20,00 horas do 15 de xuño.
  comenta   0
As accións están dirixidas á adquisición e mellora de competencias profesionais relacionadas cos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas.
  comenta   0
A publicación dos resultados provisionais está previsto a finais de xuño, abríndose un prazo para reclamacións de 4 días hábiles contados a partir do día seguinte da publicación das cualificacións na web da Consellería.
  comenta   0
A Xunta detalla que os exames para obter o Celga 4 serán para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunhas das letras comprendidas entre o 'v' e o 'g', e o 14 de maio para o resto de aspirantes.
  comenta   0
Unha comisión encargada pola Xunta concluíu que "os exames non se corresponden" cunha proba competencial e os criterios de avaliación son "subxectivos"
  comenta   0
Todos os demais casos (maiúsculas, extranxerismos, signos de exclamación e interrogación) computaranse como unha falta. Ademais, os erros repetidos só descontarán unha vez.
  comenta   0
Román Rodríguez reuniuse con decanos de Educación para avanzar no novo modelo de competencias profesionais docentes.
  comenta   0
Segundo o Goberno galego nun comunicado, con estas medidas, as persoas que pasen estas probas poderán acceder á formación para o emprego e cursar os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.
  comenta   0
Delas, 3.900 son por concurso-oposición e o resto por concurso de méritos. A prioridade é enfermaría e atención primaria.
  comenta   0
Outro dos cambios que inclúe o proxecto de real decreto é que os alumnos, no momento de matricularse á proba de acceso, elixirán entre examinarse de Historia de España ou Historia da Filosofía.
  comenta   0
As inscricións presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
  comenta   0
Os ministerios xustifican que o alumnado que realizará a proba de acceso á Universidade no verán de 2023 "cursou gran parte da súa escolarización con restricións e tivo que sortear dificultades que deben seguir téndose en conta á hora de deseñar esta proba".
  comenta   0
O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, achacou á "improvisación" do Goberno central que a Xunta propoña á Mesa Sectorial Docente recuperar o sistema que había anteriormente polo cal as clases ordinarias da terceira avaliación en Secundaria remataban a finais de xuño.
  comenta   0
O prazo de inscrición e de pago de praza estará a aberto a partir do próximo luns 12 e ata o 30 de setembro.
  comenta   0
O conselleiro de Educación asegura que é unha "oportunidade perdida" para corrixir as desigualdades entre comunidades no acceso á universidade.
  comenta   0
Propón crear unha comisión mixta para que Galicia teña beneficios pola produción eléctrica ou a transferencia do ingreso mínimo vital.
  comenta   0
A publicación da convocatoria de prazas de 2022 correspondente á categoría de Policía Local está prevista ao longo do segundo semestre do ano.
  comenta   0
O prazo de preinscrición para o alumnado que superou as probas nesta convocatoria abrirase o martes, 21 de xuño.
  comenta   0
O protocolo establece que non se pode estar con elementos electrónicos como teléfonos ou reloxos intelixentes activados.
  comenta   0
Como vive o estudantado a volta da época de exames finais unha vez pasada a pandemia? A presencialidade, apertura de aforos e fin das máscaras entre outros factores que están nesta nova normalidade.
  comenta   0
Un total de 296 opositores dos 347 convocados para este sábado pola mañá nas probas selectivas da oferta pública de emprego do Servizo Galego de Saúde acudiron na xornada matutina ao Recinto dá Feira Internacional de Silleda, en Pontevedra, o que supón unha porcentaxe do 85,3%.
  comenta   0
Os exames constarán dunha proba teórica e doutra práctica, cada unha dunha hora de duración que se realizarán de forma continuada, segundo detalla a Xunta nun comunicado.
  comenta   0
Unha aspirante denuncia que o tribunal copiou "toda a proba" despois de recibir "suculentas dietas" para elaborala. O Concello ampárase na "capacidade do tribunal para escoller as preguntas" e négase a repetir unha proba que rematará escollendo ao beneficiario da praza por sorteo.
  comenta   1
Cursos preparatorios do Celga 2 e Celga 4 uniranse ao curso básico presentado o ano pasado, que xa conta con máis de 3.000 inscritos.
  comenta   0
Un informe do CCG constata o incremento do desexo de ler e escoitar cultura galega, se ben a restrinxida oferta de certos eidos dificulta o acceso á mesma na lingua do país.
  comenta   0