Artigos de Xesús Veiga

Outros rescates urxentes

Despois do que levamos escoitado e visto nas últimas semanas é preciso utilizar unha imaxinaria máquina que permita descodificar as mensaxes emitidas por Mariano Rajoy.

Vidas cruzadas

Nunha recente comparecencia parlamentaria sobre a crise de Bankia, Luis de Guindos pagou a peaxe da súa vella amizade con Rodrigo Rato.No canto de realizar un catálogo explícito dos erros cometidos polo ex -ministro no seu papel como administrador principal desa entidade financeira, optou por unha benevolente crítica xenérica e desbotou expresamente calquera intención de promover unha esixencia de responsabilidades aos causantes da desfeita.

A UE na encrucillada

As recentes eleccións celebradas en Francia e Grecia tiñan unha evidente dimensión supranacional.Dende diversas ópticas analíticas había un consenso valorativo a respeito da transcendencia dos resultados destes comicios nas dinámicas que dominan o proceso de construción da actual UE.

Epílogo para o "affaire" Conde Roa

A dimisión de Conde Roa suscita algunhas cuestións relevantes a respeito das circunstancias que concorreron neste episodio e, de xeito particular, o papel xogado polo propio partido do dimisionario.

Adiantar ou non adiantar

Alberto Núñez Feijoo ten na súa man unha importante ferramenta política:poder decidir o calendario electoral dos vindeiros meses.Esta indiscutíbel vantaxe –derivada da súa condición de presidente da Xunta- leva asociada, nestes momentos, una dose elevada de risco.

As sombras do debate

O debate sobre o Estado da Nación é, xunto coa discusión dos Proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma, o acontecemento político mais importante que ten lugar, anualmente, no Parlamento de Galiza. Este foi, ademais, o derradeiro da presente lexislatura e suscitaba a comprensíbel expectativa derivada do previsíbel adianto na convocatoria da vindeira cita electoral.

Penelope e Sísifo

Tense afirmado, moitas veces, que aquel pobo ou grupo humano que non aprende da historia está condenado a repetila.Os acontecementos que están sucedendo no seo do nacionalismo político galego semellan confirmar, mais unha vez, a pertinencia de tal afirmación.

Cifras e letras dunha asemblea

A recente Asemblea Nacional do BNG ofrece un bo repertorio de datos para reflexionar sobre o exercicio e o concepto mesmo da democracia no interior das organizacións políticas.