Asesoracións verbais

Opinión - 06 Maio 2015

Cada día que pasa aparecen nos medios novas relacionadas coa corrupción, tratos de favor, pagos sen xustificar ou asuntos encubertos que sinalan que algo podre se coce nas mans dos políticos, fundamentalmente os do partido do goberno. Son historias que cando se xustifican chaman poderosamente a atencións dos cidadáns. Claro que a todos estes representantes dos cidadáns éncheselles a boca de palabras de legalidade, de permisos de tal ou cal comisión, pero o certo é que estes señores parece que queren facernos parvos ou idiotas coas súas lerias.

Aconteceres semanais

Opinión - 16 Abril 2015

Na sociedade da publicidade, moitas veces enganosa, das trolas permanentes, da desprotección dos usuarios e consumidores, dos abusos das grandes compañías enerxéticas, das promesas electorais incumpridas, escoitar frases como a que dixo o Sr, Rajoy afirmando que, o seu executivo e o partido que o sustenta, teñen un problema de comunicación, pois non transmiten correctamente a acción de goberno e as grandes melloras que fan para os cidadáns, parece unha afirmación gratuíta e case insultante, pois a realidade na que vivimos é moi distinta a que se quere vender. Limitareime a poñer varios exemplos que no decorrer semana tomaron forza e son motivo de críticas polos cidadáns.

Falaron os andaluces

Opinión - 27 Marzo 2015

Entendo que a valoración dos resultados das autonómicas en Andalucía amosa diversas lecturas, aínda que os datos sexan bastante concluíntes. Pois, despois de perder máis de cen mil votos, os socialistas gañaron a partida claramente.

Un fiscal que sentía e exercía

Opinión - 09 Marzo 2015

Desempeñar un posto de responsabilidade implica exercer e tentar deixar marca. Ou sexa: facer cousas positivas en favor da comunidade á que se representa, que é tanto como dicir traballar a prol dos cidadáns, para que estes sintan o calor dunha institución que os ampara e serve para algo máis que ser un posto de representación, vamos un posto de ornamento.

Fagámonos respectar!

Opinión - 01 Marzo 2015

Periodicamente aparecen declaracións de persoeiros públicos que, aínda que logo piden desculpas, empregan adxectivos negativos e insultantes referíndose a todos ós galegos. Esta cuestión amosa a alta estima que moitos representantes políticos nos teñen, e sae á luz cando fala o sentimento con sinceridade, sin ser controlado pola racionalidade que indica aquelo que non debemos decir.