Un patio de vecindade

Opinión - 19 Setembro 2014

Como se fora un patio de vecindade e pouco menos que unha tasca onde se discute de todo; onde se mofa e se banaliza, o presidente da Xunta, nun alarde de verborrea, insulta a un grupo político, sin que a presidenta do parlamento lle diga nada. E, o portavoz do grupo insultado, contesta con outro insulto, amosando ámbolos dous un nivel nas formas que arrepía.

Reformas que son contrareformas?

Opinión - 10 Setembro 2014

Nin en agosto se pudo estar tranquilo, pois o mes no que hai máis xente de vacacións, veu cargado de novas tristeiras e preocupantes e de algunha que ten viso de ser esperanzadora.

Nacionalismo bo e nacionalismo malo

Opinión - 25 Xullo 2014

Cantidade de veces resulta difícil discernir entre o que se entende por nacionalismo bo e nacionalismo malo. Pois segundo os asinantes do manifesto dos cincuenta intelectuais, que hai días se presentou en Madrid, todo o nacionalismo que non é o español é o malo, cuestión difícil de entender pois, por qué razón resulta malo e nocivo quererlle a unha terra, defender a súa propia lingua e cultura, sobre todo cando esta foi agredida polo nacionalismo supostamente bo durante tantos anos?.

Reforma electoral de Comenencia

Opinión - 11 Xullo 2014

Cando quen goberna promulga un decreto ou unha lei, no preámbulo da norma xustifica a súa existencia en base ás necesidades e demandas da sociedade e, ademáis, remarca ás intencións que persigue acadar, ornamentando sempre o limiar de boas intencións que traerán moitos beneficios para os gobernados; aínda que, na manioría dos casos, os lexisladores e os gobernantes, saben que no que propoñen agóchanse intencións que non son expostas no texto, pois levantarían protestas dos cidadáns por seren negativas para a maioría social. Exemplos hai para facer un bo relatorio: reforma laboral que trouxo recortes laboráis e máis paro, e a futura lei do aborto, que elimina dereitos adquiridos.

Esquerda ou dereita?

Opinión - 30 Abril 2014

Con suma frecuencia, e agora que andamos en pre campaña das europeas, con máis intensidade, varias organizacións políticas denominadas de esquerda e algunha que pulula no eido nacionalista galego, acusan as forzas galeguistas da chamada periferia do Estado de seren unhas organizacións conservadoras e de dereitas, pois non comparten puntos de vista teóricos coas que, estando dentro do sistema, afirman que o queren trocar sen seren capaces de propoñer outro alternativo ó actual; incluso cando gobernan fan políticas semellantes ás que fan os populares e que agora son rexeitadas maioritariamente pola sociedade.