Falou o presidente

Opinión - 06 Outubro 2014

Poderemos estar ou non dacordo, pero a entrevista do presidente Mas que recentemente fixo nunha televisión, amosou a un lider que, ademáis de saber o terreo por onde pisa, é un dirixente que defende os intereses dos cataláns, con argumentos sólidos e democráticamente impecables.

Que se entende por tradición?

Opinión - 30 Setembro 2014

Con suma frecuencia escoitamos referencias á tradición e o que se entende por tal definición. Desta maneira afirmamos que facemos aquela actividade pois é unha costume que ven de vello e, polo tanto, é unha tradición. Este termo que permite moitas interpretacións leva a conflictos e mesmo enfrontamentos pois, existen sectores sociais que entenden que baixo o paraugas da tradición, mantéñense costumes que a día de hoxe son discriminatorias contra as persoas, ou que amparan o maltrato dos animais, e que deben ser cando menos revisadas ou prohibidas.

Un patio de vecindade

Opinión - 19 Setembro 2014

Como se fora un patio de vecindade e pouco menos que unha tasca onde se discute de todo; onde se mofa e se banaliza, o presidente da Xunta, nun alarde de verborrea, insulta a un grupo político, sin que a presidenta do parlamento lle diga nada. E, o portavoz do grupo insultado, contesta con outro insulto, amosando ámbolos dous un nivel nas formas que arrepía.

Reformas que son contrareformas?

Opinión - 10 Setembro 2014

Nin en agosto se pudo estar tranquilo, pois o mes no que hai máis xente de vacacións, veu cargado de novas tristeiras e preocupantes e de algunha que ten viso de ser esperanzadora.

Nacionalismo bo e nacionalismo malo

Opinión - 25 Xullo 2014

Cantidade de veces resulta difícil discernir entre o que se entende por nacionalismo bo e nacionalismo malo. Pois segundo os asinantes do manifesto dos cincuenta intelectuais, que hai días se presentou en Madrid, todo o nacionalismo que non é o español é o malo, cuestión difícil de entender pois, por qué razón resulta malo e nocivo quererlle a unha terra, defender a súa propia lingua e cultura, sobre todo cando esta foi agredida polo nacionalismo supostamente bo durante tantos anos?.