Falaron os andaluces

Opinión - 27 Marzo 2015

Entendo que a valoración dos resultados das autonómicas en Andalucía amosa diversas lecturas, aínda que os datos sexan bastante concluíntes. Pois, despois de perder máis de cen mil votos, os socialistas gañaron a partida claramente.

Un fiscal que sentía e exercía

Opinión - 09 Marzo 2015

Desempeñar un posto de responsabilidade implica exercer e tentar deixar marca. Ou sexa: facer cousas positivas en favor da comunidade á que se representa, que é tanto como dicir traballar a prol dos cidadáns, para que estes sintan o calor dunha institución que os ampara e serve para algo máis que ser un posto de representación, vamos un posto de ornamento.

Fagámonos respectar!

Opinión - 01 Marzo 2015

Periodicamente aparecen declaracións de persoeiros públicos que, aínda que logo piden desculpas, empregan adxectivos negativos e insultantes referíndose a todos ós galegos. Esta cuestión amosa a alta estima que moitos representantes políticos nos teñen, e sae á luz cando fala o sentimento con sinceridade, sin ser controlado pola racionalidade que indica aquelo que non debemos decir.

Unha semana de friaxe

Opinión - 20 Febreiro 2015

Cando o febreiro amosa a friaxe con máis contundencia, as novas que día a día saen a luz fan un paralelismo acorde co tempo. Non podía ser doutra maneira, aínda que as verbas dos que mandan se obstinen en repetir como un mantra unha mentira para que esta pareza verdade: medramos máis ca media europea polo que a crise xa quedou atrás.

Solucións espontaneas

Opinión - 19 Xaneiro 2015

Hai uns días un mozo díxome: xa teño a quen votar. Estes, referíndose a Podemos, devolvéronme a ilusión. Todo o demais é unha merda. Respondinlle: tes moita razón, pero ti aínda vas e eu xa che veño de volta, polo que non sigas ó pe da letra o que prometen se non queres levar un desengano.