Artigos de Óscar Lomba

Banco Popular, Nidia Arévalo e os desafiuzamentos

“Toda persoa ten dereito a un nivel de vida axeitado que lle asegure, así como a súa familia, a saúde e o benestar, e en especial a alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos sociais necesarios. […]” Artigo 25.1 Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948

Galicia, Europa e as novas matrices culturais

Estou convencido de podemos construír unha reflexión colectiva e actual da cultura galega que podería ser plasmada recollendo o sentir de todos os galegos e galegas.

O "avogado das silveiras" outsourcing

A subcontratación, outsourcing ou tercerización é unha maneira de organización por medio da cal unha empresa ou administración pública despraza ou consigna os recursos destinados a certos labores cara unha empresa externa, xeralmente por medio dun contrato.

PSOE e perversión da vontade colectiva

O artigo 6 da Constitución Española de 1978 determina que os partidos políticos son libres dentro do respecto á propia Constitución e á Lei. Ademais sinala que a súa estrutura interna e funcionamento deberán ser democráticos.

Reforma constitucional e democracia esmagada

Fai moi pouco tempo asistimos á configuración dunha especie de goberno de concentración (PP-PSOE) na sombra.
Óscar Lomba Óscar Lomba Álvarez (Vigo 1966). Coordinador de Diem25 en Galicia e candidato ás eleccións europeas por Podemos. Licenciado en Dereito-Económico pola Universidade de Vigo e Diplomado en Maxisterio pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi colaborador de Radio Piratona. Ex-vicepresidente da Cooperativa Árbore. Ten colaborado cos seguintes medios: Coiote, Diario 16 de Galicia, A Nosa Terra, A Peneira, Kalaikia, Galicia Hoxe, Xornal de Galicia, A Trabe de Ouro, La Voz de Galicia, Atlántico Diario, El Foro Metropolitano, Pensamiento Crítico e Tribuna Socialista.