Artigos de X.M. Pérez Bouza

Elecións Europeas: cada un ao seu e no medio Galicia que, polo que se ve, é o que menos lle importa.

A única maneira de defender os intereses de Galicia en Europa con voz propia, de xeito directo, sen ter que lle pedir parecer a ninguén e sen pagar peaxes, é levando ao Parlamento Europeo a un/unha representante galeg@, apoiado exclusivamente polo votos dos nosos cidadáns.

Soberanía, si, pero traballando para crear as condicións

Nos últimos tempos algúns teiman en impor o pensamento de que non se pode ser nacionalista galego, ou o que é o mesmo galeguista, e non estar a favor de emprender con urxencia unha campaña política demandando a inmediata soberanía para Galicia; pensamento ao meu modo de ver, profundamente equivocado. Somos moitos/as os nacionalistas galegos, os galeguistas, que estamos a favor de que se lle recoñeza e se lle respete o dereito a decidir a tódolos pobos do mundo, e por suposto ao galego; que estamos a favor de que Galicia conte coas maiores cotas de decisión política, económica e fiscal, e que traballamos día a día para que, cando se den as condicións, que hoxe resulta obvio que non se dan, Galicia poida ser unha Nación soberana.

Ferrín, o "neopiñeirismo", Compromiso por Galicia e a teoría da conspiración

Decir que Ferrín é un dos máis importantes escritores contemporáneos en lingua galega, é unha evidencia. O mesmo de evidente que resulta decir que o seu mandato á fronte da Real Academia Galega, tivo luces e tamén sombras.