Artigos de Serafin Pazos

Intolerancia

As sociedades con varias identidades requiren fuxir de modelos herdados do pasado.

#PegadaGalega

A falta de visibilidade de Galicia no exterior non compete só ás autoridades públicas senón a todos e cada un de nós.

Diario dun maio histórico

Menuda semana. Benvidos a "Borgen", á democracia parlamentaria e o shock das maiorías fragmentadas. O parlamentarismo racionalizado, que os constitucionalistas inventaron tras as sanguentas leccións da entreguerra dos século pasado, dá para o que dá. Se a sociedade, e por tanto o sistema de partidos se fragmenta, pois o mesmo acabará reflectido no lexislativo. Pasa ata en sistemas maioritarios bipartidistas: que llo pregunten a Theresa May, que hai un ano foi por maioría para ser Señora do Brexit e acabou serva dos nacionalistas (Nord)Irlandeses. Será bo para a democracia e a separación de poderes. Tamén campo abonado para os lobbistas (que llo pregunten ó novo xefe de gabinete da Moncloa).

Os paxaros non teñen nome

Sombras e esperanza de ser galegofalante.

A cultura da amizade

Un dos paradoxos da corrupción actual é que parte de boas intencións.

O despoboamento non é un problema

Existe unha dobre moral en Galicia sobre a crise demográfica.

A Acción Exterior Galega, arredor de si

A Xunta publica unha nova Estratexia Galega que fai da necesidade virtude .

Pedirlle cartos a Amancio Ortega

A crítica ó empresariado galego agocha a nosa falta de conciencia cívica.